Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 后里區 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/后里

  后里區(臺灣話: Āu-lí-khu;客家话: Heu-lî-khî ),是臺中市的一個市轄區,位於臺中市北端。 大甲溪與大安溪之間的后里台地,原名「內埔」(臺灣話: Lāi-poo;客家话: Nui-phû ),後因與屏東縣 內埔鄉同名,改以轄內最大聚落「后里」為名。 氣候屬亞熱帶氣 ...

 2. 外埔區 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/外埔區

  外埔區(臺灣話: Gōa-po -khu;客家话: Ngoi-phû-khî ),位於中華民國 臺中市西北方,介於大甲溪與大安溪之間,北接臺灣省 苗栗縣 苑裡鎮,東與東南鄰后里區,南隔大甲溪與清水區相望,西與西北鄰大甲區。氣候屬亞熱帶,地形屬於河階型。 農特產有蜜紅葡萄、馬 ...

 3. 位置 中華民國臺中市 后里區 義里里甲后路一段1號 地理坐标 车站类别 平面車站 运营机构 臺灣鐵路管理局 途经线路 臺中線 距离 距離基隆端172.3公里 站台 島式月台兩座、岸式月台一座 车站构造 无障碍车站 是 其他信息 车站代码 3220 拼音码 ㄏㄌ 车站等级 三等站 ...

 4. 臺中縣 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/臺中縣

  臺中縣(臺灣話:Tâi-tiong-kuān)為中華民國已廢止的行政區,位於台灣中部的台中彰化都會區內,以人口計曾為台灣第三大縣,下轄3縣轄市5鎮13鄉,縣政府設於豐原市。 2009年6月23日,行政院核准「臺中縣市合併改制直轄市」案,於2010年12月25日併入臺中直轄市。

 5. 大雅區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/大雅區

  大雅區(粵拼:daai6 ngaa5 keoi1)係臺灣臺中嘅一個市轄區。 呢篇大雅區係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手補充佢嘅內容。 睇 傾 改 臺中政區 市轄區 中區 東區 南區 西區 北區 太平區 大里區 霧峰區 烏日區 北屯區 西屯區 南屯區 豐原區 后里區 石 .. ...

 6. 后里站 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/后里

  后里站 英文名 Houli Station 車站代碼 143 - 注音碼 ㄏㄌ 啟用時間 1905年5月15號 位置 臺灣 臺中市 后里區義里里 甲后路一段1號 地理座標 管轄權歸屬 臺灣鐵路管理局 車站等級

  • ㄏㄌ
  • Houli Station
  • 1905年5月15號
  • 143
 7. 潭子區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/潭子區

  潭子區(粵拼:taam4 zi2 keoi1)係臺灣臺中嘅一個市轄區。 呢篇潭子區係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手補充佢嘅內容。 睇 傾 改 臺中政區 市轄區 中區 東區 南區 西區 北區 太平區 大里區 霧峰區 烏日區 北屯區 西屯區 南屯區 豐原區 后里區 石岡 ...

 8. 后里 (大字) - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/后里_(大字)

  歷史 台灣清治末期,后里地區為一街庄,稱為「后里庄」,隸屬於苗栗三堡。該庄西北與月眉庄為鄰,東北與中社庄、七塊厝庄為鄰,東南邊為圳藔庄,西南邊為墩仔腳庄 [1]。 1901年(日明治三十四年)11月,全台廢縣廳改設二十廳,該庄隸屬於苗栗廳。1903年(明治三十 ...

 9. 后里馬場 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/后里馬場

  后里 馬場是一座位於台中市 后里區的公營馬場,曾是台灣日治時期唯一的軍用馬場,1997年後轉為觀光型馬場。 歷史 馬場內的第一馬廄、第二馬廄及場本部興建於1912年,1937年成立 ...

 10. 羊駝 - Wikipedia

  cdo.wikipedia.org/wiki/羊駝

  羊駝(學名:Vicugna pacos,英語: Alpaca),是偶蹄目駱駝科,外形有仂囝像綿羊,一般敆高原生活。世界上現在有其羊駝大概有300萬頭左右。大概90%以上生活敆南美洲其祕魯共智利其高原懸頂。其它分布著澳大利亞其維多利亞州其及新南威爾士州。

  • 請告訴我台中縣的景點(山線)

   ...目前下轄3個縣轄市、5個鎮、13個鄉,最北面為山線地區的后里鄉與海線地區的大甲鎮,最南面為烏日鄉鄰近彰化縣,而東面...鄰近花蓮 ...

  • 痞子英雄的場景在高雄哪

   ...大樓(南區分局)。 台北市 西門町(三聯大街)。 資料來源:維基百科http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%97%9E%E5%AD%90%E8%8B% ...

  • 大甲溪的地理位置

   ...新社鄉後,逐漸進入平地,後流經石岡鄉、豐原市、后里鄉、神岡鄉、外埔鄉、清水鎮、大甲鎮及大安鄉,最後注入台灣海峽。 大甲溪 ...