Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 特別行政區 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/特别行政区

  台灣特別行政區可以擁有自己的獨立性,可以實行同大陸不同的制度。司法獨立,終審權不須到北京。台灣還可以擁有自己的軍隊,只是不能構成對大陸的威脅。大陸不派人駐臺,不僅軍隊不去,行政人員也不去。台灣的黨、政、軍等系統,都由台灣自己來管。

 2. 特別行政區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/特別行政區

  特別行政區(粵讀:dak 6 bit 6 hang 4 zing 3 keoi 1 )係指為咗特別嘅目的或者係區別於其他地方行政單位而去設立嘅地方行政機構。 中國嘅特別行政區 歷史上嘅特別行政區 中國嘅海南建省以前曾經係特別行政區。 中華民國亦都計劃過將海南劃出廣東以建省,並且喺 ...

 3. 特別行政區 (中華民國) - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/特別行政區_(中華民國)

  Wikipedia®和維基百科標誌是維基媒體基金會的註冊商標;維基 是維基媒體基金會的商標。 維基媒體基金會是按美國國內稅收法501(c)(3)登記的非營利慈善機構。 隱私政策 關於維基百科 免責聲明 開發人員 統計 Cookie 聲明 手機版檢視

 4. 澳門特別行政區司法機關 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/澳門特別行政區司法機關

  澳門特別行政區司法機關是由澳門特別行政區基本法第四章第四節條文所約束及規範,並且基本法規定司法機關由兩部分組成,分別為法院和檢察院。法院行使審判權,而檢察院則獨立行使法律賦予的檢察職能,並且不受任何干涉。

 5. 特別行政區 - Wiktionary

  en.wiktionary.org/wiki/特別行政區

  Wikipedia has an article on: 特別行政區 Pronunciation [] Mandarin (): tèbié xíngzhèngq ū (): ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ Cantonese (): dak 6 bit 6 hang 4 zing 3 keoi 1 Min Nan (): te k-pia t hêng-chèng-khu / tia k-pia t hêng-chèng-khu / te ...

 6. 中華人民共和國澳門特別行政區護照(簡稱澳門特區護照;葡萄牙語:Região Administrativa Especial de Macau, República Popular da China, Passaporte,簡稱Passaporte da RAEM;英語:Passport, Macao Special Administrative Region , People's Republic of ...

 7. 新義州特別行政區 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/新義州特別行政區

  新義州特別行政區成立後,新義州市的範圍缩小。各市、道政府和警局迁往南面原屬新義州市的地方。新義州特別行政區直屬朝鮮中央政府,新義州市屬於平安北道。兩者於特區成立後同時存在,新義州市繼續是平安北道的首府。

 8. 澳門特別行政區政府 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/澳門特別行政區政府

  中華人民共和國澳門特別行政區政府(葡萄牙語: Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China ),簡稱澳门特别行政区政府、澳门特区政府或澳門政府,是中華人民共和國 澳門特別行政區的行政機關,其政府首長是澳門特別行政 ...

 9. 澳門 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/澳門

  澳門特別行政區 繁体字 澳門特別行政區 粤语 拼音 Ou 3 mun 4*2 Dak 6 bit 6 Hang 4 zing 3 Keoi 1 汉语拼音 Àomén Tèbié Xíngzhèngqū 标音 官话- 汉语拼音 Àomén Tèbié Xíngzhèngqū 其他官话- 南京官话 拼音 Ao 4 men 2 Tä 5 bie 5 Xin 2 zhen 4 Qü 1 闽语- 闽南 ...

 10. 澳門 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/澳門

  澳門(粵拼 (喺澳門本地,「門」字唔變調);葡萄牙文: Macau;英文: Macao )係華南一埠兼一城,喺廣東 珠江口西南面,東望九洲洋,南望南海。舊時係葡萄牙 殖民地,家陣係中華人民共和國 特別行政區,叫 澳門特別行政區 ou 3 mun 4*2 dak 6 bit 6 hang 4 zing ...

  • 簽證以國家為單位?

   ...這本護照怎麼說, 你可以參考中文維基的解釋. http://zh.wikipedia.org/wiki/香港特別行政區護照http://zh.wikipedia.org/wiki/澳 ...

  • 特別行政區是指什麼?

   特別行政區是指為特別的目的或區別於其他地方...建立特別行政區,並制訂基本法以給予特別行政區在一國兩制的原則下在各方面(除國防 ...

  • 香港稱香港特別行政區,那可以說「香 ...

   香港(英語:Hong Kong)全稱香港特別行政區(英語:Hong Kong Special Administrative Region, 圖片參考: ...