Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 元始天尊 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/元始天尊

  元始天尊是道教崇拜的最高神靈,三清尊神之一,最早記載於東晉末年的靈寶經,及另一道教創世之神元始天王。相傳元始天尊與道同體,是宇宙的最高神,在天地開闢之際,向諸神現身說法演說經文,再輾轉下傳凡人。在唐代初期,元始天尊成為道教公認的最高神,其神像廣 ...

 2. 浮黎元始天尊 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/浮黎元始天尊

  浮黎元始天尊,是北宋末年道教 神霄派所主張的一位的神靈,[1] 為玉清元始天尊、長生大帝之父,太上老君之祖。 [2] 但此說法影響不大,在神霄派內部並沒有形成共識,連自稱玉清真王下凡的宋徽宗也沒有採用。 [1] 後世亦有認同此一說法者,例如明代正一派 張宇初曾 ...

 3. 三清 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/三清

  三清,即玉清、上清、太清,原本指「三清境」:太清境大赤天,上清境禹餘天,玉清境清微天,位於道教 天界「種民天」之上。 後來指稱三清尊神,玉清之主元始天尊,上清之主靈寶天尊,太清之主道德天尊。這三清尊神乃是道教中,世界創造之初的大神,故號稱三清道祖 ...

 4. 元始天尊 - Wikiwand

  www.wikiwand.com/zh-mo/元始天尊

  元始天尊是道教崇拜的最高神靈,三清尊神之一,最早記載於東晉末年的靈寶經,及另一道教創世之神元始天王。相傳元始天尊與道同體,是宇宙的最高神,在天地開闢之際,向諸神現身說法演說經文,再輾轉下傳凡人。在唐代初期,元始天尊成為道教公認的最高神,其神像廣 ...

 5. 元始天尊 - 偽基百科,惡搞的百科全書

  uncyclopedia.tw/wiki/元始天尊

  元始天尊,全稱一氣化三清玉清居清微天聖登玉清境 始氣所成日天寶君原始天尊妙無上帝,拉丁語名Primus,是中國人和變形金剛的共同始祖,因此它成了中國道教信仰的三清之一,也成了變形金剛信仰的創世十三祖之先祖及賽伯坦(Cybertron)的由來。 在中國人眼中,它長得 ...

 6. 靈寶天尊 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/靈寶天尊

  元始天尊 之弟子,太微天帝之師也,受靈寶上品度人之道。」 [4] 「靈寶乃道君之號,道君名經寶,以諸經皆由道君演說也。」 [5]。 《大洞真經》云:「上清高聖太上大道君者,蓋玉晨之精氣,慶雲之紫煙,玉暉曜煥,金映流真 ...

 7. 三清祖師 ‧ 元始天尊 | Tower of Saviors 維基 | Fandom

  tos.fandom.com/zh/wiki/三清祖師_‧_元始天尊

  名稱 三清祖師 ‧ 元始天尊 屬性 水 編號 542 稀有 6 空間 20 種族 神族 系列 未歸類 最大 Lv 99 經驗 曲線 600萬 滿級 經驗 6000000 基本屬性 Lv 生命力 攻擊力 回復力 累計經驗 強化經驗 賣出值 最大 25891318371 6000000 54000 10000 25891318371 6000000 54000 ...

 8. 元始天尊說梓潼帝君應驗經 - 维基文库,自由的图书馆

  zh.wikisource.org/wiki/元始天尊說梓潼帝君應驗經

  元始天尊說梓潼帝君應驗經 爾時元始天尊,在鬱明天宮玉京山內,結成五色彩雲之蓋,領諸天仙眾,日月星辰輝煌晃曜,山川鬼神拱手讚嘆,咸曰:吾等生居混濁塵凡之世,希遇天慈,廣為開悟。時梓潼帝君雍容進步,再拜帝前,長跪而言:弟子從劫劫中,萬失本身,謫在蜀地, ...

 9. 聖誕 (搞清楚) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/聖誕_(搞清楚)

  聖誕,係紀念聖人誕生嘅日子。 有人用「聖誕」嚟指公認嘅聖人黃帝、堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子誕生,以及當朝皇帝聖君嘅生日 [未記出處或冇根據]。而喺道教中,往往用神誕,亦有聖誕、千秋、萬壽等詞;佛教用佛誕、佛辰;聖同神本意嘅區別係「聖人係人, ...

 10. 元始天尊 - Wikipedia

  ja.wikipedia.org/wiki/元始天尊

  元始天尊(げんしてんそん)とは、「太元」を神格化した道教神学中の最高神。また、霊宝天尊(太上道君)、道徳天尊(太上老君)と並ぶ三清の一柱。『隋書』「経籍志」によると元始天尊は太元、即ち全ての物事よりも先に誕生した常住不滅の存在であり、天地再生の ...

 1. 元始天尊 wikipedia 相關
  廣告