Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 彰化縣政府 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/彰化縣政府

  彰化縣政府是中華民國 臺灣省 彰化縣最高層級的地方行政機關,在中華民國政府架構中,為縣自治的行政機關,同時負責執行中央機關委辦事項。 彰化縣的自治監督機關本為臺灣省政府,但臺灣省虛級化後,臺灣省政府的業務與功能被大幅縮減,彰化縣的自治監督機關亦改為 ...

  • 洪榮章
  • 賴振溝
  • 地方制度法、彰化縣政府組織自治條例
  • 王惠美
 2. 彰化縣 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/彰化縣

  上級行政區劃 臺灣省 縣治 彰化市 簡稱 彰、彰化、彰縣 設立年份 清世宗 雍正元年(1723年)(始設彰化縣) 1901年 明治34年(彰化廳) 1950年(自臺中縣分出獨立設縣) 區劃 2市、6鎮、18鄉 政府 – 縣長 王惠美(彰化縣縣長列表) – 行政機關 彰化縣政府 – 立法機 ...

 3. 彰化縣政府 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/彰化縣政府

  彰化縣政府(英文: Changhua County Government )係中華民國 台灣 彰化縣最高層級嘅地方行政機關,喺中華民國政府架構中,為縣自治嘅行政機關,同時負責執行中央機關委辦事項。 彰化縣嘅自治監督機關本為臺灣省政府,但臺灣省虛級化後,臺灣省政府嘅業務同功能被 ...

 4. 彰化縣政府 - Wikiwand

  www.wikiwand.com/zh-mo/彰化縣政府

  彰化縣政府是中華民國 臺灣省 彰化縣最高層級的地方行政機關,在中華民國政府架構中,為縣自治的行政機關,同時負責執行中央機關委辦事項。 彰化縣的自治監督機關本為臺灣省政府,但臺灣省虛級化後,臺灣省政府的業務與功能被大幅縮減,彰化縣的自治監督機關亦改為 ...

 5. 彰化縣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/彰化縣

  彰化縣(英文: Changhua County或Changhwa County )係台灣西部一個縣區,人口大約有一百廿八萬幾。 而家嘅縣長係王惠美,縣城喺彰化市。 連出去 彰化縣政府 彰化縣各鄉鎮市公所首頁 彰化地名嘅由來 淺談彰化地區嘅史前文化 彰化縣文化局 ...

 6. 彰化縣 - 維基大典

  zh-classical.wikipedia.org/wiki/彰化縣

  民國三十四年,臺灣歸中華民國,日治臺中州改為臺中縣。 三十九年,政區調整,前彰化市彰北、彰西、彰南、大竹四區併臺中縣彰化區二鎮五鄉、員林區三鎮六鄉及北斗區二鎮六鄉等廿四鄉鎮,析置彰化縣。並線西鄉析置伸港鄉,共有四區廿五鄉鎮。 ...

 7. 彰化縣公共自行車租賃系統 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/彰化縣公共自行車租賃系統

  彰化縣公共自行車租賃系統,又稱為YouBike彰化縣公共自行車(Ubike Changhua),是彰化縣的公共自行車租借系統,源自於彰化縣政府所推動的「彰化縣公共自行車租借系統建置及營運管理示範計畫」,並由捷安特公司得標成為營運廠商。 由於與臺北市公共自行車租賃系統 ...

 8. 八卦山 (彰化縣) - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/八卦山_(彰化縣)

  後來彰化縣政府將此地整建為全彰化第一座以兒童為主題的水景公園,重新引入人工溪流,並建造了人工瀑布-「銀橋飛瀑」,水泥河道順著原本的河谷前進,兩岸盡堆疊著大大小小的石塊,步道沿著河岸蜿蜒而下,蔥蘢的樹林還保留著河谷原始的樣貌,直抵銀橋

 9. 彰化縣政府全球資訊網

  www.chcg.gov.tw/ch/04job/01gov.asp

  彰化縣561位國小縣長獎得主,今(29)日中午在溪湖鎮成功高中接受縣長王惠美表揚,王縣長恭喜大家從七個領域中,包括學習優質、修德善行、人文藝術、體育競優、逆境奮發、科學創意、文學創作,脫穎而出,展現多元價值,其中,逆境奮發有3位獲得總統教育獎,是學習的 ...

 10. 彰化縣政府辦理實物銀行,接受企業、善心人士捐贈的善款及物資來提供需求戶實物給付服務,透過縣府社工於訪視期間評估案家生活狀況,再由社工透過幸福小舖系統線上申請,將物資轉交到有需求的民眾手中,關懷彰化民眾。

  • 找尋好吃的彰化肉圓

   ...的甜醬和醬油,就是一顆好吃的肉圓了。 近年來阿璋肉圓積極參加美食展與配合彰化縣政府舉辦的活動,製作超大尺寸的肉圓,以宣揚 ...

  • 找尋好吃的彰化肉圓

   ...甜醬和醬油,就是一顆好吃的肉圓了。 近年來阿璋肉圓積極參加美食展與配合彰化縣政府舉辦的活動,製作超大尺寸的肉圓,以宣揚 ...

  • 我想從中壢騎機車到雲林北港

   ...苑裡鎮 台中大甲鎮-清水鎮-梧棲鎮-龍井鄉-大肚鄉-烏日鄉 彰化縣彰化彰化縣政府190.261 中壢至彰化約152公里 進入 ...

 1. 彰化縣政府 wikipedia 相關
  廣告