Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 省 (中華民國) - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/省_(中華民國)

  省虛級化實施後,臺灣省受到的影響最大:臺灣省政府的組織被大量精簡,臺灣省議會則依法改組為臺灣省諮議會,兩者的功能均大幅萎縮。而福建省的政府機構自1956年7月為實施戰地政務而精簡化。 去任務化 [編輯]

 2. 臺灣省政府功能業務與組織調整 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/臺灣省政府功能業務與組織...

  臺灣省政府功能業務與組織調整,即臺灣省虛級化,通常簡稱凍省或精省,是中華民國 政府根據民國86年(1997年)第四次憲法增修條文第九條第三項的規定,於民國87年(1998年)將省移除「地方自治團體」地位,並將臺灣省政府縮編改組為行政院之派出機關的政策及過程。 ...

 3. 縣 (中華民國) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/縣_(中華民國)

  縣係中華民國第二級行政區,本嚟係省轄,因為省虛級化改由中央政府直轄。 而家中華民國實際管轄範圍得返13個縣,11縣喺臺灣省,2縣喺福建省。 呢篇縣 (中華民國)係一篇楔位文章,仲未搞掂嘅。你有興趣可以幫手 佢!

 4. 臺灣省政府功能業務與組織調整,即臺灣省虛級化,通常簡稱凍省或精省,是中華民國 政府根據民國86年(1997年)第四次憲法增修條文第九條第三項的規定,於民國87年(1998年)將省移除「地方自治團體」地位,並將臺灣省政府縮編改組為行政院之派出機關的政策及過程。 ...

 5. 1998年,中央政府實施省虛級化政策,使台灣省政機構大幅精簡;原由省負責之政務,轉由行政院及其所屬的區域聯合服務中心來共同承擔。2007年,人口超過200萬的臺北縣升格為準直轄市,可享有直轄市等級之資源分配,而行政區則維持縣級。

 6. 國,省,市,鎮,縣,村的定義 | Yahoo 知識+

  hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080216000051KK03648

  2008/2/16 · 果次我睇報紙 佢話中國廣東省佛山市三水鎮金門縣彭坑村煙花廠爆炸 我想問國,省,市,鎮,縣,村的分別同定義 唔該

 7. 臺灣省 - 维基百科

  wuu.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省(簡稱臺),臺北政府實際管轄嗰一個省,來勒福建省嗰東面。省會来勒南投县南投市中兴新村。徠勒1998年12月20號,臺灣省政府畀虛級化(即凍省、精省),失去地方自治法人地位,改成仔中華民國行政院嗰派出機關,仍舊具有公法人嗰資格(像 ...

 8. 臺灣省政府功能業務與組織調整 - Wikiwand

  www.wikiwand.com/zh-hant/臺灣省政府功能業務與...

  臺灣省政府功能業務與組織調整,即臺灣省虛級化,通常簡稱凍省或精省,是中華民國 政府根據民國86年(1997年)第四次憲法增修條文第九條第三項的規定,於民國87年(1998年)將省移除「地方自治團體」地位,並將臺灣省政府縮編改組為行政院之派出機關的政策及過程。 ...

 9. 中華民國政治 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.m.wikipedia.org/wiki/中華民國政治

  中華民國政治由1912年創建中華民國政府開始計,喺中國大陸經歷咗南京臨時政府、北洋政府同國民政府,喺1948年行憲,1950年政府搬去臺灣地區。而今中華民國係一個共和國,立法院、總統都係由民主選舉產生,實現多黨制 議會民主。

 10. 臺灣省 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  不過1997年中華民國憲法修整後,臺灣省政府被虛級化(精省或稱凍省),臺灣省改由中華民國行政院直接管理。雖然依官方講法,噉做目的係整合政府組織,提升行政資源運用,但唔少人認為噉做係當時中華民國總統 李登輝削減宋楚瑜嘅手段之一。