Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 縣 (中華民國) - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/_(中華民國)

  中華民國的第二級行政區劃,下分鄉、鎮、縣轄市。隸屬於省,原由省管轄,省虛級化後改由中央政府在實質上直轄。 行政首長為縣長,由民直接選舉產生,四年選舉一次,以領導縣政府之運作;立法機關為縣議會,其議員亦由民直接選舉產生,任期與縣長同,惟可 ...

 2. 1997年中華民國縣市長選舉 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/1997年中華民國縣市長選舉

  1997年中華民國縣市長選舉,即地方自治以來的第十三屆市長選舉,係於1997年11月29日舉行投票,選出當時台閩地區23個市的行政首長。 投票作業於當日上午八點至下午四點,在全臺灣省及福建省的金門、馬祖各地投票所進行,總選舉人數11,809,277人,出席投票者 ...

 3. 中華民國廣東省縣市列表 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/中華民國廣東省市列表

  中華民國曾設有廣東省(郵政式拼音: Kwangtung,前作: Canton )。 廣東省政府於1947年6月轄有2省轄市、98,而省會則為於當時升格為院轄市的廣州市。除非另有註明,以下資料均由中華民國國民政府於1947年出版的《1947年廣東政區及郵政式廣東地名 ... ...

 4. 縣 (中華民國) - Wikiwand

  www.wikiwand.com/zh-mo/_(中華民國)

  中華民國的第二級行政區劃,下分鄉、鎮、縣轄市。隸屬於省,原由省管轄,省虛級化後改由中央政府在實質上直轄。行政首長為縣長,由民直接選舉產生,四年選舉一次,以領導縣政府之運作;立法機關為縣議會,其議員亦由民直接選舉產生,任期與縣長同,惟可 ...

 5. 縣 (中華民國) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/_(中華民國)

  中華民國第二級行政區,本嚟係省轄,因為省虛級化改由中央政府直轄。 而家中華民國實際管轄範圍得返13個,11喺臺灣省,2喺福建省。 呢篇 (中華民國)係一篇楔位文章,仲未搞掂嘅。你有興趣可以幫手 佢! ...

 6. 縣轄區 (中華民國) - Wikiwand

  www.wikiwand.com/zh-hant/轄區_(中華民國)

  2020/5/19 · 轄區是中華民國曾經存在的行政區劃類型之一,介於與鄉、鎮之間,不具地方自治團體身分,僅作為縣政府的派出機關。 最高首長為區長,由所屬之縣長指派;行政機關則稱為「區署」。 轄區在國民政府於1929年中國大陸改革的行政區劃後開始設置 [1],1945年中 ...

 7. 中華民國行政區劃 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/中華民國行政區劃

  中華民國目前依據《憲法增修條文》及《地方制度法》來規範行政區劃制度。 如按照現行法律定義區劃層級,一級行政區為省、直轄市,二級行政區為、市,三級行政區為鄉、鎮、縣轄市、區,四級行政區為村、里,五級行政區則為鄰 [1]。 依照1999年制定之《地方制度法 ...

 8. 福建省 (中華民國) - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/福建省_(中華民國)

  中華民國福建省連江(居北)、金門(居南)兩及烏坵鄉(居中)的位置 閩侯縣(1912-1938) 永安(1938-1946) 福州市(1946-1949) 金門縣(1949-2018) 省會

  • 2
 9. 中華民國國民身分證 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/中華民國國民身分證

  中華民國國民身分證,是中華民國國民的身分證明,目前在臺澎金馬設有戶籍的人民皆領有之。 《姓名條例施行細則》第二條:「國內有戶籍國民本名之證明為國民身分證,未滿十四歲者,得用戶口名簿或戶籍謄本代替之。 」 [1]

  • 個人身分辨識
  • 1946年
 10. 中華民國 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/中華民國

  「民」的意義是仿效瑞士和美國,建立直接民權制度 [36]。他還曾比諸中華帝國,強調民國建立在人民基礎上 [37]。 中華民國自成立後通稱或簡稱「中國」、「華」 [38]。在法律上不承認中華人民共和國的合法性,而稱其治下領土為大陸地區、大陸淪陷區,稱實轄領土為臺 ...

  • 台灣目前有幾個?

   台灣已經沒有省轄市了 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B8%A3_(%E4%...%B0%91%E5%9C%8B) 目前中華民國全國共有14個:其中12 ...

  • 中華民國的領土?

   中華民國的領土範圍共劃分了 2 個省 18 個 2 個直轄市 5 個省轄市 參考這個網站會更清楚 維基百科 中華民國行政 ...

  • 嘉義有幾個機場?

   當然有 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%98%89%E7... 嘉義機場是一座位於台灣嘉義水上鄉的機場,俗稱水上機場、嘉義... ...