Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 臺中縣 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/臺中縣

  臺中縣(臺灣話:Tâi-tiong-kuān)為中華民國已廢止的行政區,位於中臺灣的臺中彰化都會區內,以人口計曾為台灣第三大縣,下轄3市5鎮13鄉,縣政府設於豐原市。2009年6月23日,行政院核准「臺中縣市合併改制直轄市」案,於2010年12月25日併入臺中市。

 2. 臺中市 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/臺中市

  日治時期,1895年8月改為台灣民政支部。1896年設立臺中縣(約今苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣及雲林縣) [10],「臺中」之稱始於此 [11]。1901年廢縣,分拆為五個廳,其中原縣轄臺中辨務署範圍成為臺中廳 [12]。1909年,彰化廳併入臺中廳。迨1920年,又 ...

 3. 臺中縣 (日治時期) - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/臺中縣_(日治時期)

  臺中縣時期 設縣(三縣一廳) 明治廿九年(1896年)4月1日恢復民政,並正式施行3月31日公布的多項勅令 [1]: 164。其中的〈臺灣總督府地方官官制〉(勅令第91號)將全臺恢復三縣一廳的規劃,但臺灣縣改為臺中縣,為「臺中縣」之名的正式出現 [1]: 164。 ... ...

 4. 臺中縣 - Wiki

  zh.wikiredia.com/wiki/臺中縣

  地理 臺中縣位於台灣 中部,北與苗栗縣、新竹縣接壤、南臨彰化縣、南投縣、東方與宜蘭縣、花蓮縣相鄰,西臨台灣海峽,中央包圍著原臺中市。 臺中縣東半部為雪山山脈南端,為大甲溪流域上游;中央包括臺中市為台中盆地,盆地以西為縱向的大肚台地,俗稱大肚山;大肚 ...

 5. 臺中縣縣長 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/臺中縣縣長

  臺中縣縣長指的是現屬中華民國 臺中市的原臺中縣地區的最高行政長官,以下列出歷任臺中縣縣長,並溯及日治時期的行政長官。 由於臺中縣與臺中市於2010年12月25日合併改制直轄市 臺中市,縣長職稱該日後即不復存在。

 6. 臺中縣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺中縣

  臺中縣(粵拼 )係中華民國 台灣省舊時一縣,由2010年 12月25號開始併咗入臺中市。 呢篇 臺中縣 係關於 台灣地理 嘅 楔位文章 ,重未完成嘅。 麻煩你幫手 補充 佢嘅內容。

 7. 臺中縣 (日治時期) - Wiki

  zh.wikiredia.com/wiki/臺中縣_(日治時期)

  臺中縣時期 設縣(三縣一廳) 明治廿九年(1896年)4月1日恢復民政,並正式施行3月31日公布的多項勅令 [1]: 164。其中的〈臺灣總督府地方官官制〉(勅令第91號)將全臺恢復三縣一廳的規劃,但臺灣縣改為臺中縣,為「臺中縣」之名的正式出現 [1]: 164。之後 ... ...

 8. 臺中市 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺中市

  臺中市(粵拼 繁體字:臺中市 )係臺灣第二大嘅直轄市、臺灣中部最大都市,面積2,215平方公里,人口約莫281萬,下轄29個區。呢個城市係臺中縣併入咗嚟之後嘅一個大城市。 臺中市係臺灣中部嘅文化、教育同埋經濟等範籌嘅中心。 成個臺中都會區嘅總人口響2009年世界 ...

 9. 台中市 - Wikipedia

  ja.wikipedia.org/wiki/台中市

  台中市(たいちゅうし、タイジョンし、タイツォンし[1]、中国語:臺中市、台湾語発音:Tâi-tiong-tshī、英語:Taichung)は、台湾中部に位置する、中華民国の直轄市[2]。

 10. 台中県 - Wikipedia

  ja.wikipedia.org/wiki/台中県

  歴史 - 創立 1945年11月26日 - 廃止 2010年12月25日 面積 - 2010年11月 2,051.4712km 2 人口 - 2010年11月 1,565,499 台中県(たいちゅうけん)は、台湾の中西部に存在した県。 2010年 12月25日に台中市へ統合され消滅した。

  • 2,051.4712km²
  • 763.1/km²