Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 臺灣地區 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/臺灣地區

  臺灣地區,亦称臺澎金馬地區、臺澎金馬、臺閩地區。《中華民國憲法增修條文》歷次版本中所稱的「自由地區」,是指來自於1955年大陳島撤退之後迄今,中華民國實際管理的領土 [1],與1949年國共內戰後由中華人民共和國實際控制的「大陸地區」相對。 。涵蓋範圍包括臺 ...

 2. 臺灣地區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣地區

  臺灣地區,又叫臺澎金馬地區,簡稱臺澎金馬,《中華民國憲法》叫自由地區,係指而家中華民國政府可以有效實施統治嘅地區 [1]。 使用 目前中華民國政府對於表示佢哋嘅有效統治領土嘅用詞不一,但以使用「臺灣地區」為主: 臺灣地區 - 主要用喺《兩岸人民關係條例》 ...

 3. 臺灣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣

  臺灣嘅森林主要受海拔影響。海拔1500公尺以下係闊葉林,1500公尺以上就係針葉林,3500公尺以上高山地帶有灌木或者草原 [18]。臺灣嘅海岸地區過去有大片紅樹林同沼澤,孕育好多潮間帶生活嘅動物,但今日只有臺南七股鄉 溼地、臺北淡水河河口仍零星保留。 ...

 4. 臺灣地區郵遞區號一覽表 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/臺灣地區郵遞區號一覽表

  臺灣地區郵遞區號一覽表之主要目的在於協助郵政人員方便信件分類、加快傳遞的效率,其所列郵遞區號適用於中華民國 臺灣地區。本表與郵遞區號制度於1970年3月20日由中華民國交通部郵政總局(今中華郵政)公布實行。 [1] 本表幾經修訂,起初是郵政總局於1969年的第5 ...

 5. WikiZero - 臺灣地區

  www.wikizero.com/zh/臺灣地區

  臺灣地區,亦称臺澎金馬地區、臺澎金馬、臺閩地區。《中華民國憲法增修條文》歷次版本中所稱的「自由地區」,是指來自於1955年大陳島撤退之後迄今,中華民國實際管理的領土 [1],與1949年國共內戰後由中華人民共和國實際控制的「大陸地區」相對。 。涵蓋範圍包括臺 ...

 6. 中華民國臺灣地區入出境許可證 - Wikiwand

  www.wikiwand.com/zh-mo/中華民國臺灣地區入出境...

  2020/5/16 · 中華民國臺灣地區入出境許可證,俗稱「入臺證」,是中華民國內政部移民署發給中國大陸及港澳居民,用以出入臺灣的證件,持有有效中華民國護照及外國護照或旅行證件者不得申請。入臺證有單次證、逐次證、一年多次證、三年多次證之分。

 7. 臺灣銀行

  www.bot.com.tw

  臺灣銀行廉政檢舉專線 臺灣銀行檢舉制度專區 ATM訊息代號查詢 性騷擾防制專區 金融友善服務專區 收費標準 新臺幣存款 國內匯款 一般外匯 國際金融(OBU)外匯 一般貸款 消費者貸款 電子金融 黃金存摺及黃金撲滿 票券清算交割 中央登錄債券 信用卡 VISA金融卡 ...

 8. 貿易一直是臺灣經濟收入的重要來源。如果以這次「開港通商」為分水嶺,在此之前,臺灣主要經濟以貿易與農業為主,對口貿易地區主要為清帝國內部;開港之後,通商口岸附近開始設置洋行,許多仕紳或地方豪強趁勢崛起,其影響力直至今日依然存在。

 9. 臺灣地區與大陸地區人民關係條例 - 维基文库,自由的图书馆

  zh.wikisource.org/wiki/臺灣地區與大陸地區人民...

  臺灣地區 與大陸地區人民關係條例 又名:兩岸人民關係條例 沿革 中華民國法律 姊妹计划: 百科·教科书·数据项 中華民國 81 年 7 月 16 日 制定96條 中華民國 81 年 7 月 31 日公布 ...

 10. 臺灣省 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/臺灣

  臺灣省,又寫做台灣省,係中華民國嘅一隻省,今下係中華民國實際統治區內大約七成嘅部分;中華人民共和國宣稱對臺灣省擁有主權,毋過從吂統治過,其宣稱嘅臺灣省相當於兩岸分治之初嘅中華民國臺灣省所管轄範圍。