Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 中華民國大陸時期 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/中華民國_(大陸時期)

  中華民國大陸時期,是指中華民國在1949年政府遷台之前的歷史時期中華民國於1912年1月1日在南京建立,期間多次遷都,最終於1949年12月遷都至臺北 [3]。1955年大陳島撤退後,中華民國政府徹底喪失大陸地區的統治權 [4],僅統治臺澎金馬 [5] [6]。 清末官民矛盾日 ...

 2. 中華民國 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國大陸時期的陆地总面積為11,418,194平方公里,是全世界陆地面积第二大的國家 [208],疆域北至唐努烏梁海的薩彦嶺、东至黑龍江與烏蘇里江合流處、南至南沙群島的曾母暗沙、立地暗沙海域、西至帕米爾高原的噴赤河 [209]。

 3. WikiZero - 中華民國 (大陸時期)

  www.wikizero.com/zh/中華民國_(大陸時期)

  中華民國大陸時期,是指中華民國從1912年1月1日建立至1949年12月7日中央政府撤离中国大陆、退守臺灣的時期。與此後的「臺灣時期」相對。 [註 3] 清末官民矛盾日益激化,黄花岗起义与保路運動先后爆發。 1911年10月10日,辛亥革命爆發,各省紛紛響應並宣布獨立 ...

 4. 中華民國大陸時期 - Wikiwand

  www.wikiwand.com/zh-mo/中華民國大陸時期

  2020/9/10 · 中華民國大陸時期,是指中華民國政府遷台之前的中華民國中華民國於1912年1月1日在南京建立,其間多次遷都,最後於1949年12月7日遷至台北。中華民國政府遷臺初期,仍控制部分大陸地區直至1950年西昌戰役和海南島戰役落敗。至今,中華民國憲法雖然規定大陸地區仍為 ...

 5. 中華民國大陸時期行政區劃沿革 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/中華民國大陸時期行政區...

  Wikipedia®和维基百科标志是维基媒体基金会的注册商标;维基 是维基媒体基金会的商标。 维基媒体基金会是按美国国內稅收法501(c)(3)登记的非营利慈善机构。 隐私政策 关于维基百科 免责声明 使用条款 桌面版 开发者 统计 Cookie声明

 6. 中華民國 (1912–1949) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國大陸時期

  1912年到1949年嘅中華民國,係中國歷史裏面嘅一個民主 共和國。佢嘅國號係中華民國。呢個係中華民國本身歷史嘅一個時期,嗰時嘅中央政府設喺中國大陸,所以亦俾人叫做中華民國大陸時期,用來區別1949年到而家喺台灣嘅中華民國。 呢個國家喺1911年10月10日清新陸軍 ...

 7. 中華民國大陸時期文化 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/中華民國大陸時期文化

  中华民国大陸時期的文化是指1912年至1949年间的中国文化 [1] [2]。民国初年的新文化運動对中国文化影响深远,它標誌著中國知識分子顛覆中國中心主義,否認自身的文化價值,認同西方文化以及民主共和制,走向了歐洲中心主義 [3]。在新文化運動的影响下,以陈独秀为 ...

 8. 中華民國 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國(粵拼 )係1912年成立嘅共和國,而家有效嘅統治領土包括台灣島、澎湖列島、金門、馬祖(台澎金馬)、東沙群島同埋南沙太平島,總陸地面積有36,188平方公里。中央政府喺台北市,搬到台灣之前嘅首都係喺南京市。中華民國係第二次世界大戰嘅主要戰勝國,亦係 ...

 9. Template:中華民國 (大陸時期)旗資料 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/Template:中華民國_(大陸...

  Template:中華民國 (大陸時期)旗資料 係一個唔應該直接用嘅模,應該係用其他唔同嘅模好似旗、旗子或者其他。 想知多啲有關旗模嘅嘢,好似呢度無講嘅參數,唔該去睇下Wikipedia:WikiProject Flag Template。 改完呢個模之後,唔該 個網頁。

  • 中華民國以前在大陸時共分幾省? ...

   訓政時期1928年北伐後,國民政府廢除了道,另外設立了專署...報准外,均為地方私設省級政區。類別 數目 1931年以前的中華民國行政區 ...

  • 中華民國治理時期

   ...失蹤。此事件揭開了1950年代「白色恐怖」政治高壓的序幕,並埋下後來族群對立態勢與台灣獨立運動的種子。戒嚴時期1949年在中國大陸 ...

  • 中華民國治理時期~急需

   ...228_by_Li_Jun.jpg 圖片參考:http://zh.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip...形勢得到緩解。 1949年, ...