Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 中華民國 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/中華民國

  中華民國是位於東亞的共和制國家,也是亞洲第一個確立民主共和制的國家,聯合國創始會員國,前安理會常任理事國。自1912年成立至1971年退出聯合國期間為國際公認的「中國」代表政權,現因實際控制領土及政治狀況通稱「臺灣」 [16] 臺灣本島及附屬島嶼

 2. 中華民國 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國(粵拼 )係1912年成立嘅共和國,而家有效嘅統治領土包括台灣島、澎湖列島、金門、馬祖(台澎金馬)、東沙群島同埋南沙太平島,總陸地面積有36,188平方公里。中央政府喺台北市,搬到台灣之前嘅首都係喺南京市。中華民國係第二次世界大戰嘅主要戰勝國,亦係 ...

 3. 中華民國 - 維基大典

  zh-classical.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國,在亞東之極,民國元年革清舊命而立。 先立於武昌,後都南京,立臨時政府。俟政府遷北京,遂開國會,舉袁世凱為大總統。 世凱既平孫文之二次革命,遂以帝制自為。 至袁氏卒,軍閥鏖戰未止,孫文乃立護法政府於穗,開護法國會。中國國民黨則南立國民政府, ...

 4. 中華民國 - Wikipedia

  cdo.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國是東亞其蜀隻國家,也是亞洲最早其蜀隻共和國。中華民國統治其範圍是臺灣、澎湖、金門、馬祖共烏坵,故此國際懸頂大部分儂告伊「臺灣」。 中華民國敆1911年着中國大陸成立。1945年因為抗日戰爭勝利,由日本手得遘臺灣。1946年,割據西北其 ... ...

 5. 中華民國 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國,1949年後,中華民國政府播遷臺灣,位到亞洲嗰東頭、太平洋嗰西海岸,佢實際管到嗰領土有台灣同到別嗰滴子附屬島嶼、澎湖群島、金門群島、馬祖列島、東沙群島哈有南沙群島嗰太平島跟中洲島,實際面積36,188 平方公里。首都遷台前係南京 ...

 6. 中華民國中央選舉委員會 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國中央選舉委員會

  中央選舉委員會(簡稱中選會)係主管中華民國全國選舉行政事務嘅中央二級行政機關,法制上係受上級行政院監督嘅獨立機關。現任主委係前雲林縣縣長李進勇。 過去嘅地方選舉委員會組織架構有臺北市選委會、高雄市選委會、臺灣省選委會、福建省選委 ...

 7. 中華民國國歌 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.m.wikipedia.org/zh-tw/中華民國國歌

  中華民國在1991年6月29日廢止《違警罰法》之前,規定聞唱國歌不起立致敬者處二十銀圓(新臺幣60元)以下罰鍰或申誡。 自中華民國國歌於1937年制定後,一直持續使用迄今。臺灣自1945年起從日本的殖民地歸還為中華民國政府,使中華民國國歌開始於當地 ...

 8. 中華民國疆域 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.m.wikipedia.org/zh-tw/中華民國疆域

  中華民國的疆域曾有多次變化,建國時繼承自清朝領土,以中國大陸為疆域的核心;但經過第二次國共內戰後,中華民國憲法中所提及的「大陸地區」已經被中國共產黨佔領控制,現今實際的有效管轄範圍僅涵蓋臺灣、澎湖群島、福建的金門、馬祖與部分南海諸島,即「自由地 ...

 9. 中華民國福建省 - 維基大典

  zh-classical.wikipedia.org/wiki/中華民國福建省

  中華民國福建省,古之越地,略云閩。承大清福建省域。中華民國 行省也,徒存虛名。國府播臺前,治福州。東隔海峽,而望臺灣,北鄰浙江省,西界江西省,南接廣東省。民國三十八年八月,治遷金門。

 10. 中華民國 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國係位在東亞地區嘅共和立憲制國家,嘛係亞洲最早嘅民主共和國。中華民國在新曆1912年正月一號宣布正式成立,接手清朝統治大陸撈蒙古地區。1945年聯合國成立嘅時節,係創始成員國,在1971年退出聯合國前麻擔任聯合國安全理事會嘅常任理事國。1912 ... ...

 1. 中華民國 wikipedia 相關
  廣告