Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 廣州市 (中華民國) - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/廣州市_(中華民國)

  廣州市,通稱廣州(郵政式拼音:Canton[1];漢語拼音:Guǎngzhōu),簡稱「穗」,是中華民國在兩岸分治前所設置的12院轄市之一,亦是中華民國政府遷台前華南地區唯一的直轄市。是南部地區交通樞紐中心,亦是嶺南政治、經濟、文化中心。

 2. 廣州市 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-hk/广州市

  1912年中華民國成立後廢廣州府。孫中山在廣東發動「二次革命」失敗後,在廣州成立中華民國軍政府。孫中山為大元帥,行使中華民國行政權,展開護法運動。後因「非常國會」倒向桂系,迫使孫離開廣州。同年設立廣州市政公所。 ...

 3. 廣東省 (中華民國) - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/廣東省_(中華民國)

  省會廣州市廣州本為番禺、南海兩縣縣治所在,民國14年(1925年)7月以番禺、南海兩縣城區及附近地區置廣州市,民國19年(1930年)1月改為廣州特別市,同年8月改為廣東省轄市,民國36年(1947年)6月改置為直轄市,但仍為廣東省省會。

 4. 廣州市 - 維基大典

  zh-classical.wikipedia.org/wiki/廣州市

  中華民國 十年割南海、番禺二縣地置市 廣州市 者,廣東省會,古番禺縣也,別號羊城。番禺居珠江三水之會,前臨大海,背靠沃野。上溯鬱 溱歸中原,南下漲海通西洋,向為嶺南都會 ...

 5. 廣州 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/廣州市

  廣州(粵拼 耶魯拼音:Gwóngjàu,漢語拼音:Guǎngzhōu,郵政式拼音:Kwangchow;傳統外文名:Canton;官方外文名:Guangzhou),簡稱穗( seoi 6 ),又叫羊城( joeng 4 sing 4 )、花城( faa 1 sing 4 )同穗城( seoi 6 sing 4 )。 以前叫省城( saang 2 seng ...

 6. 廣州中華民國政府 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/广州中华民国政府

  廣州中華民國政府於1921年4月2日在廣州成立,其前身為護法軍政府。 1921年春,孫中山在廣州再次舉起護法的旗幟。廣州軍政府第一次採用青天白日滿地紅旗為國旗,以反對及不承認北京的北洋政府的法統。

 7. 廣州市人民政府 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/廣州市人民政府

  沿革 1949年10月14號,中國人民解放軍 第四野戰軍進駐廣州後,接管原中華民國廣州市政府,到10月21日成立咗中國人民解放軍廣州市軍事管制委員會。10月28號先至成立廣州市人民政府,直屬中華人民共和國中央人民政府領導。 1950年2月改中南大行政區直轄市。 。1953年 ...

 8. 中華民國 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/中華民國

  中華民國是位於東亞的民主 共和制國家,自1912年成立至1971年退出聯合國期間為國際間承認的「中國」代表政權,現因實際控制領土及政治狀況通稱「臺灣」 [16]。中央政府位於臺北市 [18],最大城市為新北市。實轄地區總人口約2,360萬,主要由漢族與臺灣原住民族組成 ...

 9. 中華民國 - 維基大典

  zh-classical.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國,在亞東之極,民國元年革清舊命而立。 先立於武昌,後都南京,立臨時政府。俟政府遷北京,遂開國會,舉袁世凱為大總統。 世凱既平孫文之二次革命,遂以帝制自為。 至袁氏卒,軍閥鏖戰未止,孫文乃立護法政府於穗,開護法國會。中國國民黨則南立國民政府, ...

 10. 國民政府 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/國民政府

  國民政府,全稱為中華民國國民政府,簡稱國府或南京政府,是中華民國在的中央政府與最高行政機關。 1925年3月 孫中山 逝世後,於7月1日將原中華革命黨改組而成,通稱「廣東革命政府」 [1] :2007 ,但隨著革命由南方往北推展,行政中心曾遷移至武漢、南京等地,結束 ...

  • 陸軍官校校史...很有難度喔!!!

   ....O.C. Military Academy),簡稱陸軍官校,因於廣州黃埔創校而有黃埔軍校之別稱,目前位於臺灣高雄縣鳳山中華民國陸軍軍事學校 ...

  • 中華民國以前在大陸時共分幾省?

   ...天津、青島、武漢(後改名為漢口)、廣州(後降為省轄市,抗戰勝利後再升格...重慶(抗戰時期設置)等9個特別。此外,東北政務委 ...

  • 國中社會歷史問題

   ...時期)大總統中華民國非常大總統是孫中山在廣州於1921年5月5日至1923年3月2日第二次護法時的職任名稱。中華民國正式政府非常(時期 ...