Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 中華民國 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/中華民國

  中華民國自成立後通稱或簡稱「中國」、「華」 [38]。在法律上不承認中華人民共和國的合法性,而稱其治下領土為大陸地區、大陸淪陷區,稱實轄領土為臺閩地區、臺灣地區、自由地區 [39]。

 2. 中華民國 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國(粵拼 )係1912年成立嘅共和國,而家有效嘅統治領土包括台灣島、澎湖列島、金門、馬祖(台澎金馬)、東沙群島同埋南沙太平島,總陸地面積有36,188平方公里。中央政府喺台北市,搬到台灣之前嘅首都係喺南京市。中華民國係第二次世界大戰嘅主要戰勝國,亦係 ...

 3. 中華民國 - Wikipedia

  cdo.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國是東亞其蜀隻國家,也是亞洲最早其蜀隻共和國。 中華民國統治其範圍是臺灣、澎湖、金門、馬祖共烏坵,故此國際懸頂大部分儂告伊「臺灣」。 中華民國敆1911年着中國大陸成立。 1945年因為抗日戰爭勝利,由日本手𡅏得遘臺灣。 1946年,割據西北其中國共產黨 ...

 4. 中華民國 - 維基大典

  zh-classical.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國,在亞東之極,民國元年革清舊命而立。 先立於武昌,後都南京,立臨時政府。俟政府遷北京,遂開國會,舉袁世凱為大總統。 世凱既平孫文之二次革命,遂以帝制自為。 至袁氏卒,軍閥鏖戰未止,孫文乃立護法政府於穗,開護法國會。中國國民黨則南立國民政府, ...

 5. 中華民國 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國係位在東亞地區嘅共和立憲制國家,嘛係亞洲最早嘅民主共和國。中華民國在新曆1912年正月一號宣布正式成立,接手清朝統治大陸撈蒙古地區。 1945年聯合國成立嘅時節,係創始成員國,在1971年退出聯合國前麻擔任聯合國安全理事會嘅常任理事國。 。1912年到 ...

 6. 中華民國空軍 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/中華民國空軍

  中華民國空軍可以追溯至1913年北洋政府成立的南苑航空學校與航空研究所 [4]。 在1913年至1928年間,各地政府大量購買、部署各式飛機,直到1928年名義上的中國統一為止。 與此同時,孫中山在1920年於廣州 護法軍政府下成立航空局,這被認為是中華民國空軍的濫觴。 ...

 7. 中華民國總統 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國總統

  中華民國總統係中華民國嘅元首,兼任三軍統帥。而家係由中華民國實際統治區嘅公民一人一票民選出嚟,任期4年,最多可以連任兩屆。 呢個職位響1948年行使《中華民國憲法》後開始設立,取代咗國民政府主席呢個職位,1996年起開始變做民選。 行憲後正副總統一覽 ...

 8. 中華民國國民身分證 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.m.wikipedia.org/zh-tw/中華民國國民身分證

  中華民國國民身分證,是中華民國國民的身分證明,目前在臺澎金馬設有戶籍的人民皆領有之。 《 姓名條例施行細則 》第二條:「國內有戶籍國民本名之證明為國民身分證,未滿十四歲者,得用 戶口名簿 或 戶籍謄本 代替之。

 9. 中華民國海軍軍官學校 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/中華民國海軍軍官學校

  中華民國海軍軍官學校(R.O.C. Naval Academy ),簡稱海軍官校,是一所專門培育中華民國海軍 軍官的軍校,位於 ... Wikipedia ®和维基百科标志是维基媒体基金会的注册商标;维基 是维基媒体基金会的商标 ...

  • 船舶機械系
  • 國防資訊管理學程
  • 海軍武器系統學程
  • 海軍科技學程
 10. 中華民國國歌 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.m.wikipedia.org/zh-tw/中華民國國歌

  中華民國的國歌自1912年建國以來共有4個版本;現行使用版本 [1] 定於1937年,又因為歌詞第一句為「三民主義」,有時又被稱為「三民主義歌」 [2],以與過往的中華民國國歌作區別。此歌曲先有詞而後有曲。歌詞又名「黃埔軍官學校訓詞」或「總理訓詞」,為中國國民黨 ...