Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 臺灣地區 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/臺灣地區

  臺灣地區,亦称臺澎金馬地區、臺澎金馬、臺閩地區,《中華民國憲法增修條文》歷次版本中稱為「自由地區」,是指自1955年大陳島撤退之後迄今,中華民國實際管理的領土[1],與1949年國共內戰後由中華人民共和國實際統治的「大陸地區」相對。涵蓋範圍包括 ... ...

 2. 臺灣地區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣地區

  臺灣地區,又叫臺澎金馬地區,簡稱臺澎金馬,《中華民國憲法》叫自由地區,係指而家中華民國政府可以有效實施統治嘅地區 [1]。 使用 目前中華民國政府對於表示佢哋嘅有效統治領土嘅用詞不一,但以使用「臺灣地區」為主: 臺灣地區 - 主要用喺《兩岸人民關係條例》 ...

 3. 臺灣 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/臺灣

  1960年代,臺灣進口替代產業面臨國內市場飽和問題,同時一些工業化國家的工廠面臨工資上漲等因素,紛紛搬遷到一些具工業基礎又勞工成本低廉的地區臺灣的經濟政策遂改為出口擴張。1966年,政府成立高雄加工出口區,這是亞洲第一個加工出口區。

 4. 討論:中華民國臺灣地區鄉鎮市區列表 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/Talk:中華民國臺灣地區鄉鎮...

  本頁面最後修訂於2017年9月9日 (星期六) 12:18。 本站的全部文字在創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0協議 之條款下提供,附加條款亦可能應用。 (請參閱使用條款) Wikipedia®和維基百科標誌是維基媒體基金會的註冊商標;維基 是維基媒體基金會的商標。 ...

 5. 中華民國臺灣地區鄉鎮市區列表 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/中華民國臺灣地區鄉鎮市區...

  臺灣共有371個鄉鎮市區(241鄉、81鎮、7市、42區)。 1966年8月1日,南投縣水裡鄉改名為水里鄉。 1967年7月1日,省轄之臺北市改制升格為直轄市,為臺灣地區第一個直轄市,市轄區不變。

 6. 臺灣地區與大陸地區人民關係條例 - Wikiwand

  www.wikiwand.com/zh-mo/臺灣地區與大陸地區人民...

  臺灣地區與大陸地區人民關係條例》,簡稱《兩岸人民關係條例》[1]、《兩岸人民條例》、《兩岸關係條例》,是中華民國在國家統一[2]前為規範自由地區與大陸地區(即中國大陸)之間的民間各種往來而訂定的律例,於1992年9月18日起施行[3][4]。條例名稱的「大陸地區 ...

 7. 中國臺灣地區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中國臺灣地區

  中國臺灣地區(粵拼 )係幾有政治拗數嘅用語,用嚟話臺灣係「中國」嘅領土,而呢個「中國」並唔係指實際控制臺灣嘅中華民國,而係指控制緊成個中國大陸嘅中華人民共和國。呢個用語係話清臺灣係中華人民共和國嘅一部份,矮化甚至當中華民國政府冇到。 ...

 8. 臺灣」名稱來自於南臺灣原住民族 西拉雅族的台窩灣社(Tayouan),此名稱位置即現今臺南安平地區附近一帶 [16];一說為源自於大武壠族的台窩灣社(Taiouwang),屬於大武壠頭社的附屬部落之一 [17]。荷蘭人來臺時,便以「台窩灣」稱呼臺灣,並隨漢人以 ... ...

 9. 臺灣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣

  臺灣嘅森林主要受海拔影響。海拔1500公尺以下係闊葉林,1500公尺以上就係針葉林,3500公尺以上高山地帶有灌木或者草原 [18]。臺灣嘅海岸地區過去有大片紅樹林同沼澤,孕育好多潮間帶生活嘅動物,但今日只有臺南七股鄉 溼地、臺北淡水河河口仍零星保留。 ...

 10. 臺灣地區與大陸地區人民關係條例 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/臺灣地區與大陸地區人民...

  臺灣地區與大陸地區人民關係條例》,簡稱《兩岸人民關係條例》 [1]、《兩岸人民條例》、《兩岸關係條例》,是中華民國在國家統一 [2] 前為規範自由地區與大陸地區(即中国大陆)之間的民間各種往來而訂定的律例,於1992年9月18日起施行 [3] [4] ...