Yahoo奇摩 網頁搜尋

  • 關於加拿大在1920年

   ...系統 · 飛機生產部門(1939-1941)>政府飛機工廠 ... 奧林匹克運動會冰球比賽- Wikipedia- 簡冰球自1920年夏季奧運會起 ...

  • 知名作家白先勇和張愛玲還活著嗎?

   ...variant=zh-tw白先勇 - Wikipedia... ...白先勇(19377月11日—) ... 目前 2007-1937=70歲. 新華網對白先勇...wikipedia ...

  • 桃園街歷史

   桃園街,為1920年~1945年間存在之行政區,轄屬新竹州桃園郡...圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/ ...