Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 1928年 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/1928年

  1928年係閏年。 目錄: 1928年發生嗰事 元月 . 二月 . 三月 . 四月 五月 . 六月 . 七月 . 八月 九月 . 十月 . 十一月 . 十二月 出世 - 過世 節氣 諾貝爾獎 參考 - 注釋 - 外部鏈接

 2. 分類:1928年 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/分類:1928年

  1928年 係指1927年到1929年之間嗰一年,屬於20世紀,屬於1920年代。 亞分類 箇隻分類有下頭嗰2隻細分類,攏共有2類。 1 1928年出世 (空的) 1928年過世 ...

 3. 1929年 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/1929年

  1929年係平年。 目錄: 1929年發生嗰事 元月 . 二月 . 三月 . 四月 五月 . 六月 . 七月 . 八月 九月 . 十月 . 十一月 . 十二月 出世 - 過世 節氣 諾貝爾獎 參考 - 注釋 - 外部鏈接

 4. 1926年 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/1926年

  1926年係平年。 目錄: 1926年發生嗰事 元月 . 二月 . 三月 . 四月 五月 . 六月 . 七月 . 八月 九月 . 十月 . 十一月 . 十二月 出世 - 過世 節氣 諾貝爾獎 參考 - 注釋 - 外部鏈接

 5. 分類:1928年出世 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/分類:1928年出世

  下頭嗰人係1928年 出世嗰。參考: 1928年過世 “箇隻分類有包到任何文章或媒體” 箇頁頂晏嗰改動係:2013年3月11日 (禮拜一) 10:56。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照 ...

 6. 分類:1928年過世 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/分類:1928年過世

  下頭嗰人係1928年過身嗰。 參考: 1928年出世. 維基同享有更多媒體嗰資料: 1928年過世 “箇隻分類有包到任何文章或媒體”

 7. 分類:1929年 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/分類:1929年

  1929年 係指1928年到1930年之間嗰一年,屬於20世紀,屬於1920年代。 維基同享有更多媒體嗰資料: 1929年

 8. 分類:1929年過世 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/分類:1929年過世

  下頭嗰人係1929年過身嗰。 參考: 1929年出世. 維基同享有更多媒體嗰資料: 1929年過世 “箇隻分類有包到任何文章或媒體”

 9. 分類:1925年過世 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/分類:1925年過世

  1920年-1921年-1922年-1923年-1924年-1925年-1926年-1927年-1928年-1929 年 下頭嗰人係1925年過身嗰。參考: 1925年出世 「1925年過世」分類裡頭嗰文章 箇隻分類淨係有下頭嗰版本。 孫 孫中山 箇頁頂晏嗰改動係:2013年3月13日 (禮拜三) 14:27 ...

 10. 分類:1927年過世 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/分類:1927年過世

  1920年-1921年-1922年-1923年-1924年-1925年-1926年-1927年-1928年-1929 年 下頭嗰人係1927年過身嗰。參考: 1927年出世 “箇隻分類有包到任何文章或媒體” 箇頁頂晏嗰改動係:2013年3月13日 (禮拜三) 14:27。 箇首嗰所有文字係揸得 ...

  • 2008現任五大院長和八大部長

   ...99%A2 立法院: 院長 王金平 副院長 曾永權 成立日期 1928年12月5日 總部 台北市中正區 中山南路1號 網站 ...

  • 黃金十 ..

   黃金十到了1928年,中國至少在名義上已經在蔣介石的統治下,而南京政府也獲得了國際承認成為...完成了第一階段,並開始進入第二階段 ...

  • ... 是什麼原因解任下台?在民國幾 ...

   ...謀和不成,大陸棄守,避居紐約李宗仁(1891-1969) 1926-1928年任國民革命軍第七軍軍長、第三路軍總指揮、第四集團軍總司令... ...