Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 1931年 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/1931年

  1931年係平年。 目錄: 1931年發生嗰事 元月 . 二月 . 三月 . 四月 五月 . 六月 . 七月 . 八月 九月 . 十月 . 十一月 . 十二月 出世 - 過世 節氣 諾貝爾獎 參考 - 注釋 - 外部鏈接

 2. 分類:1931年 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/分類:1931年

  1931年 係指1930年到1932年之間嗰一年,屬於20世紀,屬於1930年代。 亞分類 箇隻分類有下頭嗰2隻細分類,攏共有2類。 1 1931年出世 (1 頁面) ...

 3. 分類:1931年出世 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/分類:1931年出世

  下頭嗰人係1931年出世嗰。 參考: 1931年過世. 維基同享有更多媒體嗰資料: 1931年出世

 4. 分類:1931年過世 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/分類:1931年過世

  下頭嗰人係1931年過身嗰。 參考: 1931年出世. 維基同享有更多媒體嗰資料: 1931年過世 “箇隻分類有包到任何文章或媒體”

 5. 分類:1935年過世 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/分類:1935年過世

  1930年-1931年-1932 年-1933年-1934年-1935年-1936年-1937年-1938年-1939年 下頭嗰人係1935年過身嗰。參考: 1935年出世 「1935年過世」分類裡頭嗰文章 箇隻分類淨係有下頭嗰版本 ...

 6. 分類:1930年 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/分類:1930年

  1930年 係指1929年到1931年之間嗰一年,屬於20世紀,屬於1930年代。 維基同享有更多媒體嗰資料: 1930年

 7. 分類:1930年過世 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/分類:1930年過世

  1930年-1931年-1932 年-1933年-1934年-1935年-1936年-1937年-1938年-1939年 下頭嗰人係1930年過身嗰。參考: 1930年出世 “箇隻分類有包到任何文章或媒體” ...

 8. 1932年 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/1932年

  1932年係閏年。 目錄: 1932年發生嗰事 元月 . 二月 . 三月 . 四月 五月 . 六月 . 七月 . 八月 九月 . 十月 . 十一月 . 十二月 出世 - 過世 節氣 諾貝爾獎 參考 - 注釋 - 外部鏈接

 9. 1930年代 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/1930年代

  1930年代係指1930年到1939年之間嗰十年。 發生嗰大事 領袖人物 箇頁頂晏嗰改動係:2013年3月8日 (禮拜五) 13:14。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照嗰條款發佈;可能會有附加嗰條款。 望吖使用條款嗰細節。 隱私權政策

  • 想問Porsche與Benz的歷代經典車款

   http://en.wikipedia.org/wiki/Porsche 保時捷1931年成立~創辦人是斐迪南保時捷博士~第一台量產車...en.wikipedia.org/wiki/Porsche_ ...

  • 抗戰8和國共內戰

   http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%...歷時九十七月又八天,共為八,八抗戰名稱因此而來。另外一種觀點認為這場戰爭 ...

  • 釋聖嚴是誰?

   ...-yen_xinhuanet.jpg 聖嚴法師出生 1931年1月22日 圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Flag_of. ...