Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 南投 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/南投

  這邊 "南投" 个頁面係漢字,有白話字連結 "Nàm-thèu-yen" 个頁面在這項點出。 Thòi-vân thi-lî chûng-sîm pî. 南投縣在台灣中部, 係台灣唯一無靠海个縣, 本縣境內原住民有泰雅族, 布農族, 鄒族及邵族。南投縣有台灣最高峰玉山及最長河流个源頭 ...

 2. 用戶:翁柏蔚/南投縣 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/用戶:翁柏蔚/南投

  南投縣在台灣中部, 係台灣唯一無靠海个縣, 本縣境內原住民有泰雅族, 布農族, 鄒族及邵族。南投縣有台灣最高峰玉山及最 ...

 3. 921大地動 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/921大地動

  921大地動,正式名稱為集集大地動,係1999年9月21日上午1時47分15.9秒,發生在臺灣中部山區个逆斷層型地動,造成臺灣全島全感受到嚴重搖晃,共持續102秒,係臺灣自戰後傷亡損失最大个自然災害。 震央在北緯23.85度、東經120.82度,大約係南投縣 集集鎮境內,震源深 ...

 4. 臺灣客家語拼音方案 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/臺灣客家語拼音方案

  這邊 "臺灣客家語拼音方案" 个頁面係漢字,有白話字連結 "Thòi-vàn Hak-kâ-ngî Phîn-yîm Fông-on" 个頁面在這項點出。 臺灣客家語拼音方案係當前中華民國 教育部所公告嘅臺灣客家語 羅馬字拼音方案。其主要以2003年公告嘅“臺灣客語通用拼音方 ...

 5. 臺灣客語通用拼音 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/臺灣客語通用拼音

  臺灣客語通用拼音,做得簡單喊做客語通用拼音,係一種為臺灣客家語注音嘅拼音。為到撈漢語拼音接軌,最後臺灣部門又推出臺灣客家語拼音方案,並最終取代矣通用拼音。在2003年2月到分客家語拼音正式取代之前邇段時間,通用拼音係為臺灣客家語注音嘅一套較為常見嘅系 ...

 6. 檔案:TW PHW2.svg - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/檔案:TW_PHW2.svg

  ja.wikipedia.org ke sṳ -yung chhong-khóng フォルモサ高速公路 蒋渭水高速公路 南港展覧館駅 台62線 ko.wikipedia.org ke sṳ -yung chhong-khóng 베이이 고속공로 난강전람관 역 www.wikidata.org ke sṳ -yung chhong-khóng Q701685 wuu.wikipedia.org ke sṳ ...

 7. 檔案:TW PHW22.svg - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/檔案:TW_PHW22.svg

  ja.wikipedia.org ke sṳ -yung chhong-khóng 中山高速公路 国道10号 (台湾) www.wikidata.org ke sṳ -yung chhong-khóng Q6846392 wuu.wikipedia.org ke sṳ -yung chhong-khóng 台灣省道 zh-min-nan.wikipedia.org ke sṳ -yung chhong-khóng Tâi-oân Séng-tō ...

  • pfry19855 (Fu, Ren-yi)
  • English: The sign of Taiwan Provincial Highway 22, 中文(繁體)‎: 台灣省道台22線標誌
  • 自製
  • 25 Pat-ngie̍t 2010
 8. 檔案:TW PHW9a.svg - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/檔案:TW_PHW9a.svg

  zh.wikipedia.org ke sṳ -yung chhong-khóng 新北市 新店區 臺北州 福爾摩沙高速公路 烏來區 中山高速公路 信義快速道路 國道三號甲線 Template:臺北公路網 台20線 台16線 台1線 台64線 台62線 台61線 ...

 9. 檔案:TW CHW101a.svg - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/檔案:TW_CHW101a.svg

  en.wikipedia.org ke sṳ -yung chhong-khóng List of county and city highways in Taiwan zh-yue.wikipedia.org ke sṳ -yung chhong-khóng 市道101號 市道101支線 zh.wikipedia.org ke sṳ -yung chhong-khóng 北投區 新北市 淡水區 三芝區 福爾摩沙高速公路 信義 ...

 10. 檔案:TW PHW5.svg - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/檔案:TW_PHW5.svg

  ja.wikipedia.org ke sṳ -yung chhong-khóng フォルモサ高速公路 南港展覧館駅 ko.wikipedia.org ke sṳ -yung chhong-khóng 타이완 성도 제5호선 난강전람관 역 www.wikidata.org ke sṳ -yung chhong-khóng Q3972354 wuu.wikipedia.org ke sṳ -yung chhong-khóng ...

  • pfry19855 (Fu, Ren-yi)
  • English: The sign of Taiwan Provincial Highway 5, 中文(繁體)‎: 台灣省道台5線標誌
  • 自製
  • 25 Pat-ngie̍t 2010
  • 南投市與草屯鎮是屬於盆地地形還是丘 ...

   答案:南投市、草屯鎮的主要部分屬於「盆地」地形...依據維基百科「台中盆地」條目 (http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BA%E4...網 ...

  • 南投縣徽 圖的含義是什麼

   ...-liang〕 解說 綠色底,圓形圖案為縣徽,周圍飾以金色嘉禾,下書南投縣三字。縣徽呈圓形,象徵南投縣箴言「以和建縣」;金黃色寓 ...

  • 南投縣的名勝和古蹟

   ...-View.jpg 圖片參考:http://zh.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png...年4月10日,總面積多達105,491 ...

 1. 南投 wikipedia 相關
  廣告