Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Kâ-ngi-sṳ - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/嘉義市

  Kâ-ngi-sṳ vi-yî Thòi-vân sî-nàm-phu, Thòi-vân thi sṳ̍p-ńg thai tû-sṳ. Thi-tshu Kâ-nàm phìn-ngièn pet-tôn, tshiòn-kin pûn Kâ-ngi-yen fàn-vì, ngìn-khiéu ngi-sṳ̍p-tshit van. Kú-thoi miàng-è "Tsû-lò-sân".

 2. 臺灣省 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省,又寫做台灣省,係中華民國嘅一隻省,今下係中華民國實際統治區內大約七成嘅部分;中華人民共和國宣稱對臺灣省擁有主權,毋過從吂統治過,其宣稱嘅臺灣省相當於兩岸分治之初嘅中華民國臺灣省所管轄範圍。

 3. 921大地動 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/921大地動

  921大地動,正式名稱為集集大地動,係1999年9月21日上午1時47分15.9秒,發生在臺灣中部山區个逆斷層型地動,造成臺灣全島全感受到嚴重搖晃,共持續102秒,係臺灣自戰後傷亡損失最大个自然災害。 震央在北緯23.85度、東經120.82度,大約係南投縣 集集鎮境內,震源深 ...

 4. 中華民國 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國係位在東亞地區嘅共和立憲制國家,嘛係亞洲最早嘅民主共和國。中華民國在新曆1912年正月一號宣布正式成立,接手清朝統治大陸撈蒙古地區。 1945年聯合國成立嘅時節,係創始成員國,在1971年退出聯合國前麻擔任聯合國安全理事會嘅常任理事國。 。1912年到 ...

 5. 台灣 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台灣

  台灣,又寫做臺灣,係西太平洋个細島,有中華寶島嘅喊法。1945年光復後成為中華民國第一大島(至今依舊係其法理上還係恁樣);今下係中華民國主要控制地區,也因為邇隻原因,國際上通常用“台灣”來喊中華民國;中華人民共和國雖然吂統治過台灣,也看其做第一大島。

  • 台北市
  • 國徽
  • 台北市
 6. 台北市 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台北市

  台北市 (Thòi-pet-sṳ)係臺灣最大个城市, 在位台灣个北部, 人口大約 263 萬. 台北市係中華民國个首都.

 7. 高雄市 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/高雄市

  高雄市 (Kô-hiùng-sṳ)係台灣第二大个城市, 在位臺灣个南方, 人口大約 277萬。高雄有臺灣最大个海港, 還有一个國際機場。

  • 38區
  • 2947.6159 km², (臺灣个4
 8. 南投 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/南投

  這邊 "南投" 个頁面係漢字,有白話字連結 "Nàm-thèu-yen" 个頁面在這項點出。南投縣在台灣中部, 係台灣唯一無靠海个縣, 本縣境內原住民有泰雅族, 布農族, 鄒族及邵族。南投縣有台灣最高峰玉山及最長河流个源頭。