Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Phìn-tûng-yen - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/屏東縣

  Phìn-tûng-yen tshai Thòi-vân chui nàm-tôn, ya-he Thòi-vân sî-phu nàm-pet chui ha p-tshòng ke yen-fun, thi-tshú ngie t-tai thi-khî, fu-yû ngie t-tai fûng-tshìn. Phìn-tûng-yen kin-nui ke Khén-tên Koet-kâ Kûng-yèn he Thòi-vân thi-yit tsho Koet-kâ ...

 2. 臺灣省 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省,又寫做台灣省,係中華民國嘅一隻省,今下係中華民國實際統治區內大約七成嘅部分;中華人民共和國宣稱對臺灣省擁有主權,毋過從吂統治過,其宣稱嘅臺灣省相當於兩岸分治之初嘅中華民國臺灣省所管轄範圍。

 3. 中華民國 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國係位在東亞地區嘅共和立憲制國家,嘛係亞洲最早嘅民主共和國。中華民國在新曆1912年正月一號宣布正式成立,接手清朝統治大陸撈蒙古地區。 1945年聯合國成立嘅時節,係創始成員國,在1971年退出聯合國前麻擔任聯合國安全理事會嘅常任理事國。 。1912年到 ...

 4. 台灣 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台灣

  台灣,又寫做臺灣,係西太平洋个細島,有中華寶島嘅喊法。1945年光復後成為中華民國第一大島(至今依舊係其法理上還係恁樣);今下係中華民國主要控制地區,也因為邇隻原因,國際上通常用“台灣”來喊中華民國;中華人民共和國雖然吂統治過台灣,也看其做第一大島。

  • 台北市
  • 國徽
  • 台北市
 5. 台北市 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台北市

  台北市 (Thòi-pet-sṳ)係臺灣最大个城市, 在位台灣个北部, 人口大約 263 萬. 台北市係中華民國个首都.

 6. 921大地動 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/921大地動

  921大地動,正式名稱為集集大地動,係1999年9月21日上午1時47分15.9秒,發生在臺灣中部山區个逆斷層型地動,造成臺灣全島全感受到嚴重搖晃,共持續102秒,係臺灣自戰後傷亡損失最大个自然災害。 震央在北緯23.85度、東經120.82度,大約係南投縣 集集鎮境內,震源深 ...

 7. 高雄市 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/高雄市

  高雄市 (Kô-hiùng-sṳ)係台灣第二大个城市, 在位臺灣个南方, 人口大約 277萬。高雄有臺灣最大个海港, 還有一个國際機場。

  • 38區
  • 2947.6159 km², (臺灣个4
 8. 客家語 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/客語

  客家語(白話字:Hak-kâ-ngî),又喊做客家話,簡稱客語,係漢語七大方言之一,有超過6000萬人使用。客家語在毋同地區有毋同特色,有兜地區還有“艾話”、“新民話”等等毋共樣个喊法。使用客語个人群集中居住在中國南方省份,包括 廣東、福建、江西 ...

 9. 南投 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/南投

  這邊 "南投" 个頁面係漢字,有白話字連結 "Nàm-thèu-yen" 个頁面在這項點出。南投縣在台灣中部, 係台灣唯一無靠海个縣, 本縣境內原住民有泰雅族, 布農族, 鄒族及邵族。南投縣有台灣最高峰玉山及最長河流个源頭。

  • 屏東相關知識

   1.屏東有哪些鄉鎮? 屏東縣是個富裕的魚米之鄉...車城、恆春一帶,都在今日屏東縣 詳見: 2.屏東縣的族群...10-13 17:40:34 補充: ...

  • 請問屏東車城至旭海草原大約有多少公 ...

   縣道199號 壽卡-車城 是位於臺灣屏東縣的一條縣道級公路。北起屏東縣獅子鄉...-/https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ ...

  • 屏東枋寮介紹

   枋寮鄉位於 台灣屏東縣西部中段偏南,北臨新埤鄉、東鄰春日鄉,東北...管轄。戰後初期劃設為高雄枋寮鄉,1950年改隸屏東縣至今。 ...