Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Mèu-li̍t-yen - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/苗栗縣

  Mèu-li̍t-yen he Thòi-vân-tó sî-pet phu, tûng-piên he Siet-sân Sân-ma̍k, sî-piên khiun Thòi-vân Hói-hia̍p, pet-lìn Sîn-tsuk-yen sṳ, nàm-lìn Thòi-chûng-yen. 苗栗縣係臺灣島西北部,東邊係雪山山脈,西部近台灣海峽,北鄰新竹縣市,南鄰台中縣。

  • 2-sṳ, 5-chṳ́n, 11-hiông
  • Yen
  • Yen-fui
  • 1,820.3149 Phìn-fông Kûng-lî, (thòi-vân ke 11
 2. 1935年新竹・台中大地動 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/1935年新竹・台中大地動

  1935年新竹・臺中大地動係一擺發生在1935年(昭和十年)4月21日朝晨6點2分16秒个地動,規模7.1,震央位在臺灣臺中市北北東30公里處个大安溪中游。因為震央位在今苗栗縣 三義鄉鯉魚潭水庫摎關刀山一帶,又喊作關刀山大地動;又因為內埔屯子腳(舊安「墩仔腳」,今臺 ...

 3. 臺灣省 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省,又寫做台灣省,係中華民國嘅一隻省,今下係中華民國實際統治區內大約七成嘅部分;中華人民共和國宣稱對臺灣省擁有主權,毋過從吂統治過,其宣稱嘅臺灣省相當於兩岸分治之初嘅中華民國臺灣省所管轄範圍。

 4. 921大地動 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/921大地動

  921大地動,正式名稱為集集大地動,係1999年9月21日上午1時47分15.9秒,發生在臺灣中部山區个逆斷層型地動,造成臺灣全島全感受到嚴重搖晃,共持續102秒,係臺灣自戰後傷亡損失最大个自然災害。 震央在北緯23.85度、東經120.82度,大約係南投縣 集集鎮境內,震源深 ...

 5. 台中市 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台中市

  台中市 係 台灣中華民國个直轄市之一,位於臺灣中部,北片析接苗栗縣 、新竹縣,南片析接彰化縣、南投縣、東隔中央山脈同宜蘭縣、花蓮縣相鄰,為台灣第三大都市。 歷史 地理 行政區畫 教育 經濟 交通 臺中市係中台灣人口盡多、盡密个城市,同邊 ...

  • [[File:|125px]]
  • 29區
  • 2214.8968平方公里, (thòi-vân ke 16
 6. 中華民國 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國係位在東亞地區嘅共和立憲制國家,嘛係亞洲最早嘅民主共和國。中華民國在新曆1912年正月一號宣布正式成立,接手清朝統治大陸撈蒙古地區。 1945年聯合國成立嘅時節,係創始成員國,在1971年退出聯合國前麻擔任聯合國安全理事會嘅常任理事國。 。1912年到 ...

 7. 台北市 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台北市

  台北市 (Thòi-pet-sṳ)係臺灣最大个城市, 在位台灣个北部, 人口大約 263 萬. 台北市係中華民國个首都.

 8. 台灣 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台灣

  台灣,又寫做臺灣,係西太平洋个細島,有中華寶島嘅喊法。1945年光復後成為中華民國第一大島(至今依舊係其法理上還係恁樣);今下係中華民國主要控制地區,也因為邇隻原因,國際上通常用“台灣”來喊中華民國;中華人民共和國雖然吂統治過台灣,也看其做第一大島。

  • 台北市
  • 國徽
  • 台北市
 9. 高雄市 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/高雄市

  高雄市 (Kô-hiùng-sṳ)係台灣第二大个城市, 在位臺灣个南方, 人口大約 277萬。高雄有臺灣最大个海港, 還有一个國際機場。

  • 38區
  • 2947.6159 km², (臺灣个4
  • 新竹湖口到苗栗縣苑裡里程數?

   ...就是 74.375公里 接縣道128號通省道台61線 八里-灣裡 苗栗縣通霄鎮是第121.1公里苗栗縣通霄鎮是第127.0公里 所以這裡相減就是 ...

  • 苗栗縣銅鐲

   一.回答你的問題: 1.維基百科http://zh.wikipedia.org/w。 2.銅鑼鄉是台灣苗栗縣的一個鄉,位於苗栗縣南端。氣候屬於亞熱帶,溫 ...

  • 關於苗栗縣地理的簡單介紹

   ...除了臺地之外,其他地形都非常有規則的由西向東依序排列。 行政區劃 苗栗縣行政區域圖 圖片參考:http://upload.w ...