Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Yùn-lìm-yen - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/雲林縣

  Yùn-lìm-yen he Thòi-vân sî-phu ke yit-ke yen.

 2. Fú-mî-chṳ́n - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/Fú-mî-tsṳ́n

  Ngi t tshṳ sṳ -thoi(日治時代) Chûng-fà Mìn-koet sṳ -thoi(中華民國時代) 1945年,日本分人打敗,蔣中正愛陳儀來接收台灣,佢嘅統治分臺灣發生二二八事件,虎尾嘅「戰犯」在今分日嘅圓環停車場槍決。1949年,行政院撈臺灣省分做五省轄市十六縣,虎尾屬於雲林縣。 ...

 3. 臺灣省 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/臺灣省

  臺灣省,又寫做台灣省,係中華民國嘅一隻省,今下係中華民國實際統治區內大約七成嘅部分;中華人民共和國宣稱對臺灣省擁有主權,毋過從吂統治過,其宣稱嘅臺灣省相當於兩岸分治之初嘅中華民國臺灣省所管轄範圍。

 4. 921大地動 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/921大地動

  921大地動,正式名稱為集集大地動,係1999年9月21日上午1時47分15.9秒,發生在臺灣中部山區个逆斷層型地動,造成臺灣全島全感受到嚴重搖晃,共持續102秒,係臺灣自戰後傷亡損失最大个自然災害。 震央在北緯23.85度、東經120.82度,大約係南投縣 集集鎮境內,震源深 ...

 5. Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Tûng-nàm Koet-mìn-chûng-ho̍k - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/Yùn-lìm-yen_Sṳ̂-li̍p_Tûng...

  Yùn-lìm-yen Sṳ -li p Tûng-nàm Koet-mìn-chûng-ho k(雲林縣私立東南國民中學), ya ham-cho Tûng-nàm Koet-chûng(東南國中), he Thòi-vân Yùn-lìm ke yit-kiên thoi-yung(代用) koet-mìn-chûng-ho k(國民中學). [1]

 6. 中華民國 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國係位在東亞地區嘅共和立憲制國家,嘛係亞洲最早嘅民主共和國。中華民國在新曆1912年正月一號宣布正式成立,接手清朝統治大陸撈蒙古地區。 1945年聯合國成立嘅時節,係創始成員國,在1971年退出聯合國前麻擔任聯合國安全理事會嘅常任理事國。 。1912年到 ...

 7. 台北市 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台北市

  台北市 (Thòi-pet-sṳ)係臺灣最大个城市, 在位台灣个北部, 人口大約 263 萬. 台北市係中華民國个首都.

 8. 台灣 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/台灣

  台灣,又寫做臺灣,係西太平洋个細島,有中華寶島嘅喊法。1945年光復後成為中華民國第一大島(至今依舊係其法理上還係恁樣);今下係中華民國主要控制地區,也因為邇隻原因,國際上通常用“台灣”來喊中華民國;中華人民共和國雖然吂統治過台灣,也看其做第一大島。

  • 台北市
  • 國徽
  • 台北市
 9. 高雄市 - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/高雄市

  高雄市 (Kô-hiùng-sṳ)係台灣第二大个城市, 在位臺灣个南方, 人口大約 277萬。高雄有臺灣最大个海港, 還有一个國際機場。

  • 38區
  • 2947.6159 km², (臺灣个4
  • 誰能告訴我有關雲林縣一些資料

   雲林縣位於台灣中部,北邊以濁水溪與彰化相鄰...rarr;http://www.yunlin.gov.tw/home.asp 雲林縣 Yunlin County 圖片參 ...

  • 關於雲林縣的一切

   雲林縣 雲林縣位於台灣中部,北邊以濁水溪...共有1市5鎮14鄉,政府設於斗六市。 雲林縣大部分地區位處台灣西部的嘉南平原上 ...

  • 褒忠在哪個地方

   這個答案,在於台灣省雲林縣褒忠鄉。 圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/thumb/0/02/Boujhong.png/180px-...土庫 ...