Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 二七區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/二七區

  二七區係中國 河南 鄭州一個市轄區,總面積159平方公里,人口54萬。

 2. 老城區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/老城區

  老城區係中國 河南 洛陽一個市轄區,總面積57平方公里,人口13萬。

 3. 吉利區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/吉利區

  吉利區係中國 河南 洛陽一個市轄區,總面積80平方公里,人口7萬。

 4. 南陽 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/南陽

  南陽(減筆字南阳)係中國 河南西南一個大城。古時叫宛。因為個城響伏牛山以南,漢水之北(山南或水北叫陽),所以叫南陽。 南陽家下係省轄市,叫南陽市,所以周圍都歸入個市。 南陽市家下管1市2區10縣,係河南省轄市之中至大,人口至多,夾埋面積2.66萬平方千米, ...

 5. 新華區 (平頂山) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/新華區_(平頂山)

  新華區係中國 河南 平頂山一個市轄區,總面積157平方公里,人口36萬。

 6. 濮陽縣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/濮陽縣

  濮陽縣係中國 河南 濮陽一個縣,總面積1455平方公里,人口108萬。

 7. 湛河區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/湛河區

  湛河區係中國 河南 平頂山一個市轄區,總面積124平方公里,人口22萬。

 8. 延津 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/延津

  延津係中國 河南 新鄉一個縣,總面積886平方公里,人口52萬。

 9. 魯山 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/魯山

  Wikipedia® 係Wikimedia Foundation, Inc. 嘅註冊商標,一個非牟利機構。 私隱政策 關於維基百科 免責聲明 開發人員 Statistics Cookie聲明 手提版 ...

 10. 開封 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/開封

  開封(粵拼 )係中華人民共和國 河南省嘅地級市。 喺民國時曾經係河南嘅省城。 連出去 呢篇開封係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。