Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 太平 (越南) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/太平_(越南)

  太平越南 文:Thái Bình)係越南一省,省會太平市,人口大約180萬。 呢篇太平 (越南)係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容 ...

 2. Category:越南省份 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/Category:越南省份

  太平 (越南) 安 安江省 安沛 宣 宣光省 富 富壽 富安 寧 寧平 寧順 山 山羅 崑 崑嵩 巴 巴地頭頓 ... Wikipedia® 係Wikimedia Foundation, Inc. 嘅註冊商標,一個非牟利機構。 私隱政策 關於維基百科 ...

 3. 越南 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/越南

  越南(粵拼 越南文: 越南 Việt Nam,北方口音: [viət˩ nam˧] 聽;南方口音: [viək˩ nam˧] 或者 [jiək˩ nam˧] ),以前叫安南( on 1 naam 4*2;南有變調),而今全名叫 越南社會主義共和國 jyut 6 naam 4 se 5 wui 6*2 zyu 2 ji 6 gung 6 wo 4 gwok 3 ( 共和社 ...

 4. 太平 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/太平

  太平(粵拼 )可以係: 和平 太平天國嘅國號 太平 (越南) ,越南省份 太平鎮,中華地區嘅幾個鎮 太平邨,香港上水一公共屋邨 太平 (年號),多個 太平站,多處。 呢一版係幫手搞清楚個意思——喺度列嗮啲同名異義辭 ... ...

 5. 太平 (年號) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/太平_(年號)

  太平 (丁朝),越南 丁朝 丁部領、丁璿嘅年號,共十一年,對應西曆970年~980年 太平 (遼) ... Wikipedia® 係Wikimedia Foundation, Inc. 嘅註冊商標,一個非牟利機構。 私隱政策 關於維基百科 ...

 6. 2015年太平洋颱風季 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/2015年太平洋颱風季

  2015年太平洋颱風季泛指喺2015年全年內嘅任何時間,喺赤道以北、國際換日線以西嘅太平洋水域,以及南中國海所產生嘅熱帶氣旋。雖然有關方面並冇設下呢個颱風季嘅指定期限,但大部份喺西北太平洋嘅熱帶氣旋通常都會喺5月至11月期間形成。

 7. 海防 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/海防

  海防(越南文: Hải Phòng )係越南一城市,亦係一埠,地處越南北部,紅河經城出北部灣,係該國第三大城,亦係越北至大埠。海防人口188萬,行政上係直轄市,又叫海防市。 玩 下龍灣 交通 吉碑國際機場 拎

 8. 北寧 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/北寧

  北寧(越南 文:Bắc Ninh)係越南一省,省會北寧市,人口大約110萬。 呢篇北寧係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。2.0 2.1 ...

 9. 永隆 (越南) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/永隆_(越南)

  永隆(越南文:Vĩnh Long)係越南 一省,省會永隆市,人口大約100萬。 呢篇永隆 (越南)係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。 ...

 10. 萊州 (越南) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/萊州_(越南)

  萊州(越南 文:Lai Châu)係越南一省,省會萊州市,人口大約30萬。 呢篇萊州 (越南)係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。 ...