Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 寧平 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/寧平

  寧平 (越南文:Ninh Bình)係越南一省,省會寧平市,人口大約55萬。 呢篇寧平係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。 ...

 2. 宣光省 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/宣光省

  宣光(越南文:Tuyên Quang)係越南一省,省會宣光市,人口大約70萬。 睇 傾 改 越南政區 直轄市 河內 | 胡志明市 | 海防 | 峴港 | 芹苴 省 萊州 | 奠邊 | 老街 | 河江 | 高平 | 山羅 | 安沛 | 宣光 | 北 | 太原 | 諒山 | 富壽 | 永福 | 北江 | 北寧 | 廣寧 | 和平 ...

 3. 得農省 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/得農省

  呢篇得農省係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。

 4. 平定 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/平定

  呢篇平定係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。

 5. 河內 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/河內

  河內(越南文: Hà Nội )係越南嘅首都,響紅河流域。 面積3340平方公里,人口692萬(2012年)。 夏季平均氣溫28.9 ,冬季平均氣溫18.9 [1]。 呢篇河內係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。

 6. Category:越南省份 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/Category:越南省份

  寧平 寧順 山 山羅 崑 崑嵩 巴 巴地頭頓 平 平定 平福 平陽省 平順 廣 廣刈 廣南省 廣寧省 廣治 後 後江 得 得農省 慶 慶和 承 承天順化 朔 朔莊 林 林同省 檳 檳椥 永 ...

 7. 海防 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/海防

  海防(越南文: Hải Phòng )係越南一城市,亦係一埠,地處越南北部,紅河經城出北部灣,係該國第三大城,亦係越北至大埠。海防人口188萬,行政上係直轄市,又叫海防市。 玩 下龍灣 交通 吉碑國際機場 拎

 8. 胡志明市 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/胡志明市

  胡志明中央直轄市(越南文:Thành phố Hồ Chí Minh),以前叫西貢市(越南文:Sài Gòn),係越南最大嘅城市,經濟中心,響越南嘅東南部。亦係前越南共和國首都。個名係紀念越南國父胡志明。 胡志明市人口有6百60萬人。其中50萬係華人。

 9. 平陽省 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/平陽省

  Wikipedia® 係Wikimedia Foundation, Inc. 嘅註冊商標,一個非牟利機構。 私隱政策 關於維基百科 免責聲明 開發人員 Statistics Cookie聲明 手提版 ...

 10. 北寧 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/北寧

  綽號: The homeland of Quan họ [1] Location of Bắc Ninh within Vietnam Country 越南 Region 紅河三角洲 省會 北寧市 政府 • Secretary Nguyễn Nhân Chiến 呢篇北寧係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。