Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 川匯區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/川匯區

  川匯區係中國 河南 周口一個市轄區,總面積141平方公里,人口36萬。

 2. 東淀川區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/東淀川區

  東淀川區(日文: 東淀川区 / ひがしよどがわく Higashiyodogawa ku * /? )係日本 大阪廿四個區嘅其中一個。 拎 呢篇東淀川區係關於日本嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。

 3. 瀍河 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/瀍河回族區

  瀍河係中國 河南 洛陽一個回族區,總面積29平方公里,人口17萬。

 4. 伊川 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/伊川縣

  伊川係中國 河南 洛陽一個縣,總面積1243平方公里,人口76萬。

 5. 老城區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/老城區

  老城區係中國 河南 洛陽一個市轄區,總面積57平方公里,人口13萬。

 6. 魯山 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/魯山

  Wikipedia® 係Wikimedia Foundation, Inc. 嘅註冊商標,一個非牟利機構。 私隱政策 關於維基百科 免責聲明 開發人員 Statistics Cookie聲明 手提版 ...

 7. 靈寶 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/靈寶

  靈寶係中國 河南 三門峽一個縣級市,總面積3011平方公里,人口72萬。

 8. 許昌 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/許昌

  許昌喺中國河南,家下係地級市,叫許昌市。 睇 傾 改 河南政區 中華人民共和國河南 省城:鄭州 17地級市、1省直轄政區 158縣級行政區(52市轄區、21縣級市、85 ...

 9. 南陽 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/南陽

  南陽(減筆字南阳)係中國 河南西南一個大城。古時叫宛。因為個城響伏牛山以南,漢水之北(山南或水北叫陽),所以叫南陽。 南陽家下係省轄市,叫南陽市,所以周圍都歸入個市。 南陽市家下管1市2區10縣,係河南省轄市之中至大,人口至多,夾埋面積2.66萬平方千米, ...

 10. 鄭州 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/鄭州

  鄭州(粵拼:zeng6 zau1;英文:Chengchow;普通話拼音:Zhengzhou),中國一地,亦係一城,今歸中華人民共和國,係河南省嘅省城。 睇 傾 改 中華人民共和國特大城市 「特大城市」係指市區嘅非農業常住人口或戶籍人口過100 ...