Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 平橋區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/平橋區

  平橋區係中國 河南 信陽一個市轄區,總面積1889平方公里,人口78萬。

 2. 祥符區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/祥符區

  祥符區係中國 河南 開封一個市轄區,總面積1291平方公里,人口76萬。

 3. 睢陽區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/睢陽區

  睢陽區係中國 河南 商丘一個市轄區,總面積913平方公里,人口72萬。

 4. 汝州 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/汝州

  汝州係中國 河南 平頂山一個縣級市,總面積1573平方公里,人口96萬。

 5. 溮河區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/溮河區

  溮河區係中國 河南 信陽一個市轄區,總面積1783平方公里,人口60萬。

 6. 殷都區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/殷都區

  殷都區係中國 河南 安陽一個市轄區,總面積70平方公里,人口22萬。

 7. 南陽 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/南陽

  南陽(減筆字南阳)係中國 河南西南一個大城。古時叫宛。因為個城響伏牛山以南,漢水之北(山南或水北叫陽),所以叫南陽。 南陽家下係省轄市,叫南陽市,所以周圍都歸入個市。 南陽市家下管1市2區10縣,係河南省轄市之中至大,人口至多,夾埋面積2.66萬平方千米, ...

 8. 商丘 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/商丘

  Wikipedia® 係Wikimedia Foundation, Inc. 嘅註冊商標,一個非牟利機構。 私隱政策 關於維基百科 免責聲明 開發人員 Statistics Cookie聲明 手提版 ...

 9. 濮陽 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/濮陽

  濮陽喺中國河南,家下係地級市,叫濮陽市,位置喺河南省東北部。市境西邊接壤安陽市,西南毗鄰係新鄉市,東南隔住黃河同埋山東省菏澤、濟寧、泰安三市相望,東北同山東省聊城市連埋,北面係河北省邯鄲市。地處冀魯豫三省結合嘅位置,黃河北岸 ...

 10. 開封 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/開封

  開封(粵拼 )係中華人民共和國 河南省嘅地級市。 喺民國時曾經係河南嘅省城。 連出去 呢篇開封係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。