Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 梁園區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/梁園區

  梁園區係中國 河南 商丘一個市轄區,總面積673平方公里,人口80萬。

 2. 新縣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/新縣

  新縣係中國 河南 信陽一個縣,總面積1551平方公里,人口28萬。

 3. 延津 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/延津

  延津係中國 河南 新鄉一個縣,總面積886平方公里,人口52萬。

 4. 南陽 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/南陽

  南陽(減筆字南阳)係中國 河南西南一個大城。古時叫宛。因為個城響伏牛山以南,漢水之北(山南或水北叫陽),所以叫南陽。 南陽家下係省轄市,叫南陽市,所以周圍都歸入個市。 南陽市家下管1市2區10縣,係河南省轄市之中至大,人口至多,夾埋面積2.66萬平方千米, ...

 5. 滑縣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/滑縣

  滑縣係中國 河南 安陽一個縣,總面積1814平方公里,人口130萬。

 6. 汝州 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/汝州

  Wikipedia® 係Wikimedia Foundation, Inc. 嘅註冊商標,一個非牟利機構。 私隱政策 關於維基百科 免責聲明 開發人員 Statistics Cookie聲明 手提版 ...

 7. 老城區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/老城區

  老城區係中國 河南 洛陽一個市轄區,總面積57平方公里,人口13萬。

 8. 臥龍區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臥龍區

  臥龍區係中國 河南 南陽一個市轄區,總面積1007平方公里,人口80萬。

 9. 湛河區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/湛河區

  湛河區係中國 河南 平頂山一個市轄區,總面積124平方公里,人口22萬。

 10. 伊川 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/伊川縣

  伊川係中國 河南 洛陽一個縣,總面積1243平方公里,人口76萬。