Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 衛濱區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/衛濱區

  衛濱區係中國 河南 新鄉一個市轄區,總面積52平方公里,人口23萬。

 2. 老城區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/老城區

  Wikipedia® 係Wikimedia Foundation, Inc. 嘅註冊商標,一個非牟利機構。 私隱政策 關於維基百科 免責聲明 開發人員 Statistics Cookie聲明 手提版 ...

 3. 南陽 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/南陽

  南陽(減筆字南阳)係中國 河南西南一個大城。古時叫宛。因為個城響伏牛山以南,漢水之北(山南或水北叫陽),所以叫南陽。 南陽家下係省轄市,叫南陽市,所以周圍都歸入個市。 南陽市家下管1市2區10縣,係河南省轄市之中至大,人口至多,夾埋面積2.66萬平方千米, ...

 4. 汝州 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/汝州

  Wikipedia® 係Wikimedia Foundation, Inc. 嘅註冊商標,一個非牟利機構。 私隱政策 關於維基百科 免責聲明 開發人員 Statistics Cookie聲明 手提版 ...

 5. 新縣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/新縣

  新縣係中國 河南 信陽一個縣,總面積1551平方公里,人口28萬。

 6. 新華區 (平頂山) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/新華區_(平頂山)

  新華區係中國 河南 平頂山一個市轄區,總面積157平方公里,人口36萬。

 7. 殷都區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/殷都區

  殷都區係中國 河南 安陽一個市轄區,總面積70平方公里,人口22萬。

 8. 靈寶 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/靈寶

  靈寶係中國 河南 三門峽一個縣級市,總面積3011平方公里,人口72萬。

 9. 滑縣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/滑縣

  滑縣係中國 河南 安陽一個縣,總面積1814平方公里,人口130萬。

 10. 開封 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/開封

  開封(粵拼 )係中華人民共和國 河南省嘅地級市。 喺民國時曾經係河南嘅省城。 連出去 呢篇開封係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。