Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 諒山 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/諒山

  諒山 (越南文:Lạng Sơn)係越南一省,省會諒山市,人口大約75萬。 呢篇諒山係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容 ...

 2. 平陽省 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/平陽省

  Wikipedia® 係Wikimedia Foundation, Inc. 嘅註冊商標,一個非牟利機構。 私隱政策 關於維基百科 免責聲明 開發人員 Statistics Cookie聲明 手提版 ...

 3. 乂安 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/乂安

  呢篇乂安係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。

 4. 得農省 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/得農省

  呢篇得農省係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。

 5. 吉碑國際機場 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/吉碑國際機場

  吉碑國際機場(越南文: Sân bay quốc tế Cat Bi / 𡑝飛國際葛陂 )喺越南北部城市海防市,而家係越南第六大機場。離海防5公里。多數飛機乘客係要去下龍灣玩嘅。 目的地 得一個目的地由捷星太平洋航空同越南航空經營到胡志明市。 重有,Viva Macau曾經有條航點去澳門。

 6. 富壽 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/富壽

  富壽(粵拼:fu3 sau6;越南文:Phú Thọ/富壽)係越南一省,省會越池,人口大約130萬。 睇 傾 改 越南政區 直轄市 河內 | 胡志明市 | 海防 | 峴港 | 芹苴 省 萊州 | 奠邊 | 老街 | 河江 | 高平 | 山羅 | 安沛 | 宣光 | 北 | 太原 | 諒山 | 富壽 | 永福 | 北江 | ...

 7. 南定 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/南定

  Wikipedia® 係Wikimedia Foundation, Inc. 嘅註冊商標,一個非牟利機構。 私隱政策 關於維基百科 免責聲明 開發人員 Statistics Cookie聲明 手提版 ...

 8. 北寧 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/北寧

  綽號: The homeland of Quan họ [1] Location of Bắc Ninh within Vietnam Country 越南 Region 紅河三角洲 省會 北寧市 政府 • Secretary Nguyễn Nhân Chiến 呢篇北寧係關於地理嘅楔位文章,重未完成嘅。麻煩你幫手 佢嘅內容。

 9. Category:越南省份 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/Category:越南省份

  諒山 金 金甌 隆 隆安省 高 高平省 呢版上次改係2016年12月31號 (禮拜六) 01:57 嘅事 ... Wikipedia® 係Wikimedia Foundation, Inc. 嘅註冊商標,一個非牟利機構。 私隱政策 關於維基百科 ...

 10. 海防 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/海防

  海防(越南文: Hải Phòng )係越南一城市,亦係一埠,地處越南北部,紅河經城出北部灣,係該國第三大城,亦係越北至大埠。海防人口188萬,行政上係直轄市,又叫海防市。 玩 下龍灣 交通 吉碑國際機場 拎