Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 視其所以,觀其所由,察其所安,人焉廋哉人焉廋哉!——《論語·為政篇》視其所以,觀其所由,察其所安,人焉廋哉人焉廋哉!出自《論語·為政篇》解釋:看明白他正在做的事,看清楚他過去的所作所為,看仔細他的心安於什麼情況。這個人還能如何隱藏呢? ...

 2. 人焉廋哉_百度百科

  baike.baidu.com › item › 人焉廋哉
  • 解释
  • 出处

  廋(sōu):隐藏,隐瞒的意思.

  原文子曰:「视其所以,观其所由,察其所安。人焉叟哉?人焉叟哉?」译文孔子说:“看明白他正在做的事,看清楚他做事的原由,看仔细他的个人爱好。这个人还能如何隐藏呢?这个人还能如何隐藏呢…

 3. 聽其言也,觀其眸子,人焉廋哉?——《孟子·離婁章句上·第十五節》聽其言也,觀其眸子,人焉廋哉?出自《孟子·離婁章句上·第十五節》解釋:觀察人的方法,沒有比觀察人的眼睛更好了。眼睛不能掩蓋人們內心的醜惡,一個人心中正直,眼睛就顯得清明。

 4. 文言文《视其所以,观其所由,察其所安,人焉廋哉人焉廋哉》选自论语,其古诗原文如下: 【原文】 子曰:“视其所以,观其所由,察其所安,人焉廋哉人焉廋哉?” 【注释】 (1)所以:所做的事情。 (2)所由:所走过的道路。

 5. 人焉廋哉

  www.douban.com › group › topic

  只好打個比方. 比如將自己的兩只手, 手指交叉握起, 有的人就是左手大姆指在上, 有的人就是右手大姆指在上. 每個人都覺得自己很正常, 本來就是這樣的. 這種不經意的, 無從偽裝的細節就洩漏了一個人的真實面目. 後面連續的兩句“人焉廋哉”, 讀來是重重的感歎!

 6. 論語 : 為政 - 人焉廋哉?. - 中國哲學書電子化計劃. 中國哲學書電子化計劃. 條件1: 包含字詞"人焉廋哉" 符合次數:2. 共1段落。. 第1頁,共1頁。.

 7. 人焉廋哉?人焉廋哉? - Mobile01

  www.mobile01.com › topicdetail

  2012/5/7 · 其實..人焉廋哉人焉廋哉?並不是在嘲笑某人瘦不下來....子曰:「視其所以,觀其所由,察其所安。人焉瘦哉?人焉廋哉?」孔子說:「看人,先看他待人處世;觀察他的言行舉止的內涵及做這件事的動機; 然後察看他做這件事後,是不是平心靜氣、心安理得。 ...

 8. 解釋 [動] 1.隱匿。《玉篇.广部》:「 廋,隱匿也。」《論語.為政》:「視其所以,觀其所由,察其所安,人焉 廋 哉? 2.找尋。通「搜」。《漢書.卷七六.趙廣漢傳》:「直突入其門,廋 索私屠酤。」唐.顏師古.注:「 廋 讀與搜同,謂入室求之也。

 9. 陳朝平》聽其言,觀其行,人焉廋哉!

  tw.news.yahoo.com › 陳朝平-聽其言-觀其行-人焉廋

  2020/8/23 · 陳朝平》聽其言,觀其行,人焉廋哉!. 馬英九說:回到「九二共識」正途,才是解決台灣當前危機的根本之道。. 聽眾某不以為然,嗆到:「共產黨 ...

 10. 廋:廋的意思,注音读音,字源和中文寓意,读法,國語字典中廋的造詞,解釋,詞語,部首,筆畫和字義。 《康熙字典》 《寅集下》《廣字部》 ·廋 ·康熙筆畫:13 ·部外筆畫:10 《廣韻》所鳩切《集韻》《韻會》《正韻》疎鳩切,音搜。

 11. 其他人也搜尋了