Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 約 479,000,000 項搜尋結果

  1. 臺灣地區,亦稱臺閩地區、臺澎金馬、臺澎金馬地區,《中華民國憲法增修條文》歷次版本稱之為自由地區,是指中華民國自1949年政府遷臺、或1971年菲律賓共和國佔領中業島後,政府統治效力所及之領土 [1];位於法定 中華民國疆域之東南部,與1949年國共內戰後由中華人民共和國實際控制的 ...

  2. 臺灣的漢字正式書寫為「臺灣」,而「臺」為繁體字,但與異體字「台」通用,現今民間與媒體多用「台灣」,在中華民國的官方國書、文件中則使用正式的「臺灣」 [26]。 長期以來,臺灣各級政府機構對「臺」與「台」兩字對政府文書未有統一規定。 2002年臺北市政府在馬英九擔任市長推動 ...

  3. 臺灣地區,又叫臺澎金馬地區,簡稱臺澎金馬,《中華民國憲法》叫自由地區,係指而家中華民國政府可以有效實施統治嘅地區 [1]。 使用 目前中華民國政府對於表示佢哋嘅有效統治領土嘅用詞不一,但以使用「臺灣地區」為主: 臺灣地區 - 主要用喺《兩岸人民關係條例》等兩岸關係相關法律。

  4. 2022/5/30 · 1967年7月1日,臺北市由省轄市改制升格為院轄市,為臺灣地區第一個院轄市,市轄區不變。同日起,桃園縣中壢鎮改制為縣轄市,臺灣共有371個鄉鎮市區(241鄉、80鎮、8市、42區) 1968年 2月2日,臺南縣學甲鄉改制為鎮,是鄉改制為鎮的最後一例。

  5. 2022/8/2 · 臺灣省(俗字寫作台灣省;臺灣話: Tâi-oân-séng,臺羅: Tâi-uân-síng ),簡稱「臺」,為中華民國已虛級化的省份,全省劃分為11縣、3市,範圍為臺灣本島去除與省同級的直轄市 [註 1] 以外的地區、澎湖群島,以及鄰近臺灣本島之離島。全省面積佔中華民國實際控制國土面積的69.38%,而人口則佔 ...

  6. 臺灣嘅森林主要受海拔影響。海拔1500公尺以下係闊葉林,1500公尺以上就係針葉林,3500公尺以上高山地帶有灌木或者草原 [18]。臺灣嘅海岸地區過去有大片紅樹林同沼澤,孕育好多潮間帶生活嘅動物,但今日只有臺南七股鄉 溼地、臺北淡水河河口仍零星保留。

  7. 臺灣臺灣中部地區的簡稱。 其為 臺灣西部 平原 的起始地帶,是臺灣的 農業 重鎮,同時也是臺灣 中小企業 與精密機械最重要的聚集地, 巨大機械 ( 捷安特 )、 臺中精機 、 寶成集團 、 漢翔航空工業 等知名企業均以 臺中市 為根據地,並形成全國第二大的 臺中彰化都會區 。