Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 宋姓 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/宋姓

  宋氏的堂號主要有「玉德堂」。 宋朝時期, 宋郊 、 宋祁 兄弟一同中了進士。 宋祁禮部考試第一,官至兵部尚書,著《玉樓春詞》,有「紅杏枝頭春意鬧」的名句,人們叫他「紅杏尚書」。

 2. 宋氏 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/宋氏

  當中礪山宋氏、恩津宋氏、鎮川宋氏佔咗全體90%以上,其餘以外嘅宋氏都係呢三支嘅分派。佢哋嘅都始祖係唐代嘅宋柱殷,但歸化韓國嘅來歷未明嘅。佢嘅子孫宋自英有三個仔,宋惟翊、宋天翊、宋文翊,呢三兄弟分別做咗礪山宋氏、恩津宋氏、瑞山宋氏嘅 ...

 3. 宋家皇朝 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/宋家皇朝

  宋氏一門的財富、聲望、政治影響力隨著三姊妹夫婿的事業發展,迅速攀漲,被世人稱為「宋家皇朝」;但三人的婚姻及政治抉擇,也將她們各自的人生引上了不同的道路。 北伐之際,孫逸仙病逝,慶齡矢志繼承亡夫遺志,追求中國的統一。

 4. 宋氏蘭 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/宋氏

  宋氏蘭祖籍在清華鎮 宋山縣,景興二十二年十二月二十五日(1762年1月19日)出生。其父是歸國公宋福匡,母為黎氏。景興三十五年(1774年),隨父宋福匡出奔嘉定(今胡志明市一帶)。景興三十九年(1778年),宋氏蘭嫁給阮福映,被冊封為「元妃」。

  • 宋氏蘭
  • 大南
  • 1762年1月19日, 景興二十二年十二月二十五日, 廣南國正營肇豐府
  • 阮朝
 5. 宋氏祖居 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/宋氏祖居

  宋氏祖居是已故中華民國總統孫中山夫人宋慶齡、中華民國總統蔣中正夫人宋美齡之父宋嘉樹 家族曾經居住過的一處住宅,位於中國海南省 文昌市 昌灑鎮古路園村,距海口市約80公里,距文昌市區約30公里。 原有住宅已不復存在,現今建築物為中華人民共和國官方於1985年 ...

 6. 宋氏特 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/宋氏

  生平 宋氏特是承天香茶人,本姓胡,其父是掌營胡文梅,入宮後改姓宋,初封第四右宮嬪,尋晉封為昭儀。生下二子:阮肅宗阮福澍及倫國公阮福泗。永盛十二年二月十二日(1716年3月5日)去世,壽三十七歲。追贈為慈慧明妃列夫人(越南语: Từ Huệ Minh Phi Liệt Phu ...

 7. 宋氏領 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/宋氏

  孝義皇后(越南语: Hiếu Nghĩa Hoàng Hậu / 孝義皇后;1653年-1696年5月23日),名宋氏領(越南语: Tống Thị Lĩnh / 宋氏領 ),越南 鄭阮紛爭時期阮主 阮福溙的正室。 宋氏領是清化宋山人,其父是少傅郡公宋福榮,母親為黎氏。初封為宮嬪,生下一子:阮顯宗 ...

 8. 宋氏堆 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/宋氏

  慈僊孝哲皇后(越南语: Từ Tiên Hiếu Triết Hoàng Hậu / 慈僊孝哲皇后;1626-1666),名宋氏堆(越南语: Tống Thị Đôi / 宋氏堆 ),越南 鄭阮紛爭時期阮主 阮福瀕的繼室。 宋氏堆是清化宋山人,其父是少傅郡公宋福康,母親范氏。初封為姬,逐漸受寵,後來晉 ...

 9. 宋氏三姉妹 - Wikipedia

  ja.wikipedia.org/wiki/宋氏三姉妹

  宋氏三姉妹(簡体字:宋氏三姐妹、繁体字:宋家姐妹、ピン音:Sòngjiā Jiěmèi)は、上海人(海南人の子孫)の中国人女性で、夫達とともに20世初期の中国における最重要な有力政治家である。 彼女たちは自身の権力ある地位や夫に強く影響を与えて最終的に中国の歴史の ...

 10. 宋 (王朝) - Wikipedia

  ja.wikipedia.org/wiki/宋_(王朝)

  宋(そう、拼音 Sòng、960年 - 1279年)は、中国の王朝の一つ。 趙匡胤が五代最後の後周から禅譲を受けて建国した。 国号は宋であるが、春秋時代の宋、南北朝時代の宋などと区別するため、帝室の姓から趙宋とも呼ばれる。 国号の宋は趙匡胤が宋州(現在の河南省 商 ...

  • 有關宋氏三姊妹的相關資料。越多越好 ...

   ....jpg 圖片參考:http://zh.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png 宋氏三姊妹,最前排者為宋靄齡。 ...

  • 推薦經典歷史電影!

   圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/thumb/5/5b/%E8%B5%B0%E5%90%91%E5%85%...

  • 關於宋楚瑜

   http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%AE%8B%E6%A5...考入國立政治大學外交系,1964年畢業。大學畢業,歷二年兵役期之後, ...