Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 邱姓 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/邱姓

  Wikipedia®和維基百科標誌是維基媒體基金會的註冊商標;維基 是維基媒體基金會的商標。 維基媒體基金會是按美國國內稅收法501(c)(3)登記的非營利慈善機構。 隱私政策 關於維基百科 免責聲明 手機版檢視 開發人員 統計 Cookie 聲明

 2. 邱氏 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/邱氏

  邱係唐人 姓氏,唔喺《百家姓》裏頭。 起源 大清 雍正三年(1725年),清世宗胤禛下詔話要避開孔子嘅名諱「丘」,將丘氏個「丘」字加「邑」字邊,由嗰時開始多數丘氏嘅人就變咗做邱氏。 名人 邱遲:南朝文學家 邱少雲:革命烈士 邱德根:香港企業家 邱達昌、邱達根 ...

 3. 丘氏 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/丘氏

  丘(粵拼 )係唐人 姓氏,喺《百家姓》裏頭排第151位。 同邱氏嘅關係 大清 雍正三年(1725年),清世宗胤禛下詔話要避開孔子嘅名諱「丘」,將丘氏個「丘」字加「邑」字邊,由嗰時開始多數丘氏嘅人就變咗做邱氏。 名人 丘處機:金末元初道士 丘逢甲:清代詩人 ...

 4. Category:邱氏 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/Category:邱氏

  呢類嘅主文係邱氏 。 「邱氏」分類中嘅文章 呢類有下面嘅19版,總共有19版。 邱氏 傲 邱傲然 園 邱園園 士 邱士縉 威 邱威傑 宇 邱宇辰 德 邱德根 念 邱念恩 晴 邱晴 欣 ...

 5. 分類:Hiû--sṳ (邱氏) - 自由編輯个維基百科

  hak.wikipedia.org/wiki/分類:Hiû--sṳ_(邱氏)

  "Hiû--sṳ (邱氏)" fûn-lui tú ke ya p-mien 本分類有4隻頁面,下背列出矣4隻。 C Hiû Chhóng-liòng Hiû Chṳ-v î M Hiû Miàng-chong N Hiû Ngi-yìn Liá-chak ya p-mien chui-khiûn siû-thin yî 17 Pat-ngie t 2017 14:27. Só-yû vùn-sṳ tû-he thûng-yung ...

 6. 邱吉爾 - 維基大典

  zh-classical.wikipedia.org/wiki/邱吉爾

  邱吉爾爵士,英國 牛津郡 胡士托人也,一八七四年十一月三十日生。 邱氏出貴冑,及長,從軍,輾轉戰於印度、蘇丹、南非。時詳記其事,轉報國人,由是名世。 嗣後,棄戎從政,先後任貿易委員會主席、內政大臣、海軍大臣。 一戰,英軍重創於加利波利,邱氏引咎去職。 ...

 7. 永靖鄉 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/永靖鄉

  邱氏宗祠敦睦堂 江氏濟陽堂 忠實第 成美文化園 永靖鄭成功紀念館 永靖鄉永安宮:永靖庄最早的大廟,主祀三山國王。 恩烈祠十三位義民廟 永靖五福宮:武德殿造型 城腳媽宮:是一座祭拜當年漂流到這邊女屍,香火鼎盛。所以有前街王爺宮(永安宮)、後街城腳媽

 8. 邱 - Wikipedia

  ja.wikipedia.org/wiki/邱

  邱心如 - 清の 弾詞 (中国語版) 作家。 邱永漢 - 台湾出身の日本の実業家、作家。 本名は邱炳南。 邱少雲 (中国語版) - 中華人民共和国の軍人。 ハーマン・ヤウ (中国語版) (邱礼涛) - 香港の映画監督。 邱心志 (中国語版) - 台湾の俳優。 チンミー・ヤ ...

  • チョウ
 9. 邱念恩 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/邱念恩

  邱念恩(英文: Francesca Yau,1993年 5月5號—),藝名Elfa,花名「花花(Fafa)」,係香港歌唱組合As One前成員。 邱念恩喺香港專業教育學院會計學高級文憑畢業,曾經2011年《FACE》U Star入圍十強校花,當時外號「IVE糖妹」。 做咗As One成員後,佢 ...

 10. 邱永漢 - Wikipedia

  ja.wikipedia.org/wiki/邱永漢

  邱 永漢(きゅう えいかん、1924年3月28日 - 2012年5月16日)は、日本および台湾の実業家、作家、経済評論家、経営コンサルタント。株式会社邱永漢事務所代表取締役。旧本名は邱炳南、帰化後の本名は丘永漢。初期の筆名は邱炳南および丘青台。株の名人で ...

  • 姓氏(牛)的起源??

   ...的名字、廟號、諡號 例如:張姓、牛姓 網址:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%96%87...的庶民百姓,有的以居住地的地 ...

  • 唐伯虎 梁山伯 祝英台是不是客家人?

   唐寅 圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Tang_Yin_...年1月7日 (53歲)显示▼隐藏▲親屬 父親 唐 ...