Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 臺灣地區 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/臺灣地區

  臺灣地區,亦称臺澎金馬地區、臺澎金馬、臺閩地區,《中華民國憲法增修條文》歷次版本稱為自由地區,是指中華民國自1955年大陳島撤退之後迄今實際治理的領土 [1],與1949年國共內戰後由中華人民共和國實際控制的「大陸地區」相對。 涵蓋範圍包括臺灣及其附屬島嶼( ...

 2. 臺灣地區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣地區

  臺灣地區,又叫臺澎金馬地區,簡稱臺澎金馬,《中華民國憲法》叫自由地區,係指而家中華民國政府可以有效實施統治嘅地區 [1]。 使用 目前中華民國政府對於表示佢哋嘅有效統治領土嘅用詞不一,但以使用「臺灣地區」為主: 臺灣地區 - 主要用喺《兩岸人民關係條例》 ...

 3. 臺灣地區郵遞區號一覽表 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/臺灣地區郵遞區號一覽表

  臺灣地區郵遞區號一覽表之主要目的在於協助郵政人員方便信件分類、加快傳遞的效率,其所列郵遞區號適用於中華民國 臺灣地區。本表與郵遞區號制度於1970年3月20日由中華民國交通部郵政總局(今中華郵政)公布實行。 [1]

 4. 中華民國臺灣地區入出境許可證 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/中華民國臺灣地區入出境...

  中華民國臺灣地區入出境許可證,俗稱「入臺證」,是中華民國內政部 移民署發給中國大陸及港澳居民,用以出入臺灣的證件,持有有效中華民國護照及外國護照或旅行證件者不得申請。 入臺證有單次證、逐次證、一年多次證、三年多次證之分。旧版入臺證的機讀區(Machine ...

 5. 臺灣 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/臺灣

  臺灣至遲在舊石器時代晚期(50,000年前-10,000年前)已開始有人類居住,在澎湖水道所發現的澎湖原人之生存時代則距今約45萬至19萬年前。 [32] 新石器時代(始於紀元前5,000年)以後的史前文化普遍認為屬於南島語系民族 [33]。主要的文化有舊石器時代的臺東 長濱文 ...

 6. 中國臺灣地區 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中國臺灣地區

  中國臺灣地區(粵拼 )係幾有政治拗數嘅用語,用嚟話臺灣係「中國」嘅領土,而呢個「中國」並唔係指實際控制臺灣嘅中華民國,而係指控制緊成個中國大陸嘅中華人民共和國。呢個用語係話清臺灣係中華人民共和國嘅一部份,矮化甚至當中華民國政府冇到。

 7. 臺灣 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣

  臺灣地區目前有三間著名嘅藝術大學,分別係臺北藝術大學(關渡)、臺灣藝術大學(板橋)、臺南藝術大學。 音樂 戰後初期,臺語歌曲一度流行,音樂界亦創作咗大量反共愛國歌曲。喺民間,由香港傳入嘅國語流行歌曲同埋美國音樂風行一時。

 8. 臺灣地區領導人 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/臺灣地區領導人

  臺灣地區領導人,或者叫臺灣當局領導人、臺灣方面領導人,係中華人民共和國政府同中華人民共和國媒體為咗描述佢哋認為冇台灣實際管轄權嘅中華民國 總統,所塑造出嚟嘅一個名詞。呢個係中國大陸媒體用嘅標準詞彙,用呢個稱呼反映出中共當局認知嘅「喺台灣嘅中華民國 ...

 9. 臺灣地區 - Wiki

  zh.wikiredia.com/wiki/臺灣地區

  臺灣地區,亦称臺澎金馬地區、臺澎金馬、臺閩地區,《中華民國憲法增修條文》歷次版本稱為自由地區,是指中華民國自1955年大陳島撤退之後迄今實際治理的領土 [1],與1949年國共內戰後由中華人民共和國實際控制的「大陸地區」相對。 涵蓋範圍包括臺灣及其附屬島嶼( ...

 10. 天主教會臺灣地區主教團 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/天主教台灣地區主教團

  天主教會臺灣地區主教團(英語: Chinese Regional Bishops' Conference,簡稱臺灣主教團)為中華民國(臺灣)的主教團,也是臺灣天主教會的最高領導機構。 成立於1967年,原名天主教中國主教團,1998年因政治上的考量而改為現名。現任主席為新竹教區 李克勉 ...