Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

 1. gan.wikipedia.org › wiki › 茶茶 - 維基百科

  茶. 茶 ,或 茶葉茶 ,係一種好常見嗰飲料。. 佢係由茶樹嗰葉或芽經過制作而成。. 通常係用箇經過加工嗰葉浸到熱水裡頭分鐘,就變成茶。. 茶嗰味道來自 氧化 (發酵),加熱,整乾,又或係加入別嗰草本,香料同到生果。. 茶係咖啡因同到茶鹼嗰天然來源 ...

 2. gan.wikipedia.org › wiki › 水 - 維基百科

  係一種氫氧化合物嗰俗稱,學名叫氧化二氫,純只含單一種分子,由兩隻氫原子同到一隻氧原子合成。 化學 方程式應該表達成H 2 O。 地球 超過百分之七十表面拕覆蓋,箇中地方叫 海 洋 。

 3. 贛語嗰語法係對贛語嗰語言性質、規律嗰體系描述。 一隻語言嗰任何要素必須揸得一定嗰形式斢嘚一齊,箇一般含到「詞法」、「句法」兩項形式,即係話起正一隻詞、句嗰方法。

 4. gan.wikipedia.org › wiki › 贛語贛語 - 維基百科

  贛語(國際音標:[kon ɲi]),話佢嘅人大多住嘚江西、湖南嘅東首、湖北嘅東南首、安徽嘅西南首同到福建嘅西北首,係箇滴場化事實上嘅通用話。 贛語係漢藏語系下底嘅漢語語族嘅一隻聲調語言,用嘅人數六千萬左右,佔到中國總人口嘅6%嘅樣。 。世界排嘚三

 5. gan.wikipedia.org › wiki › 鉀鉀 - 維基百科

  鉀 係一隻 金屬 元素 ,原子序數19。. 符號係K,來自德文 kalium 。. 鉀色澤 銀白 ,係 鹼金屬 。. 鉀在空氣裏面蠻易 氧化 ,化學上亦都蠻活躍,遇到 水 會有激烈反應。. 鉀多數同其他元素 化合 成礦物,又或者留在 海水 裏面。. 鉀嗰化學性質同 鈉 相似 ...

 6. 南昌話嗰同音字表係話南昌話中全部同音字匯攏嗰一隻表格。 箇隻表格以開韻尾韻母為歸類。 a ba 巴芭疤笆扒 把靶㞎 霸欛罷 吧 pa 趴 爬琶耙杷扒掱 怕 罷稗 ma 媽摩馬 馬碼瑪嗎嗎 麻痲蔴 罵螞 蟆拇 fa 花

 7. gan.wikipedia.org › wiki › 氨氨 - 維基百科

  氨(英文Ammonia),又叫做氨氣或者阿摩尼亞,係氮同氫嗰化合物,分子式係NH 3。佢在室溫下呈氣態,無色兼帶有強烈而刺激嗰氣味,密度小于空氣,易溶于,但不容易解離,佢嗰水溶液係弱鹼性。 氨對陸上生物來講係相當之重要,因為佢係所有食物同肥料嗰重要成份,也係所有藥物嗰成份。