Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 2010/11/13 · 電影《父後七日》同名散文 父後七日(2006年林榮三文學獎散文首獎) 今嘛你的身軀攏總好了,無傷無痕,無病無煞,親像少年時欲去打拚。 葬儀社的土公仔虔敬地,對你深深地鞠了一個躬。 這是第一日。

  2. 其他人也搜尋了