Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 約 1,470,000 項搜尋結果

  1. 2023年11月27日 · 俄羅斯聯邦 [9] (俄語: Российская Федерация , 羅馬化:Rossiyskaya Federatsiya , 縮寫 為 РФ , 羅馬化:RF ), 簡稱 俄羅斯 、 俄國 ( Россия , 羅馬化:Rossiya ),是位於 歐亞大陸 北部的 聯邦共和國 ,國土橫跨 歐 亞 兩大洲,為 世界上領土最大 ...

  2. 2022年2月28日 · 俄羅斯通過海、陸、空對擁有 4400 萬人口的歐洲民主國家烏克蘭發動了毀滅性的攻擊,破壞了歐洲的和平,理由是現代的、西方傾向的烏克蘭是一個 ...

  3. 俄罗斯联邦 [9] (俄語: Российская Федерация,羅馬化:Rossiyskaya Federatsiya,缩写为 РФ,羅馬化:RF),簡稱俄羅斯、俄國( Россия,羅馬化:Rossiya),是位於欧亚大陆北部的聯邦共和國,國土横跨欧 亞两大洲,为世界上领土最大的国家,面积达1710万平方公里,約為地球陆地面积的八 ...

  4. 2022年1月27日 · 北約(NATO)正試圖幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵,且有可能新增兩名成員--瑞典和芬蘭。 BBC梳理幾個重要問題:北約擴張為何如此敏感? 俄羅斯 ...

  5. I826~1828的時候俄羅斯是與波斯之間展開對戰,在頭一年的時候俄羅斯幾乎喪失了所有其新近吞併的領土,但是很快又再奪回了這些失地同時以更有利自身的戰果結束戰事——在1828年簽訂土庫曼恰伊條約下,亞美尼亞、納希切萬、納戈爾諾-卡拉巴赫、亞塞拜然

  6. 2022年2月26日 · 俄進一步加強媒體管制,前線記者如何看待這場戰爭中的信息戰. 經過數星期發展,俄羅斯在當地時間2月24日清晨,向烏克蘭境內多個目標發動攻擊 ...

  7. 2023年11月10日 · 俄羅斯是一個發展快速的新興市場。俄羅斯原為超級大國 蘇聯的主要繼承者,擁有大量的技術、人才以及天然資源。在航太、核、基礎科學領域都位居於領先。現今的俄羅斯出口則是以能源為主。

  1. 其他人也搜尋了