Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 江西第九屆人民政治協商會議委員會委員一覽 - 維基百科

    gan.wikipedia.org › wiki › 江西第九屆人民

    江西第九屆人民政治協商會議委員會委員一覽係話江西嗰第九屆人民政治協商會議委員會嗰全部委員,佢俚攏共683隻人。 中共(41名) 王際賢 王林森 方正平 史之漢 包尚賢 江國鎮 孫清儒 杜喜學 蘇多壽 李品行 李海泉 李懋奎 嚴 平 吳同國 張桂生 陳世國 陳守朴 周日揚 ...

  2. 其他人也搜尋了