Yahoo奇摩 網頁搜尋

  • 問 茫茫想到你 台語歌 歌詞 ?

   千錯萬錯(台視八點檔再見阿郎片尾曲) 不是咱的愛 無夠深無好 不是咱的情無結果 是咱緣份 愈來是愈薄 咱的夢 漸來也漸無 奈何奈 ...

  • 問 我最愛的人 台語歌 歌詞 ?

   ...主題曲" 因為"千錯萬錯"是再見阿郎的主題曲說 千錯萬錯(台視八點檔再見阿郎片尾曲) 不是咱的愛 無夠深無好 不 ...

  • 急問!! 尋找〝紅紅的酒〞

   http://wma.wu5.com/dao_lin_zhe_si12345/7/1591/55274.Wma 紅紅的酒(台視《再見阿郎片尾曲) 作詞:張錦華 作曲:張錦華 編曲:張 ...