Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 談詑:清朝時間江西嗰行政規劃 - 維基百科

    gan.wikipedia.org/wiki/談詑:清朝時間江西嗰行政...

    箇頁頂晏嗰改動係:2009年5月6日 (禮拜三) 21:19。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照嗰條款發佈;可能會有附加嗰條款。 望吖使用條款嗰細節。 隱私權政策 關於 維基百科 免責聲明 手機版檢視 開發人員 統計 Cookie 聲明

  2. 談詑:明朝時間江西嗰行政規劃 - 維基百科

    gan.wikipedia.org/wiki/談詑:明朝時間江西嗰行政...

    又東南有女兒浦,源出廬山,東北入鄱陽湖。西有城子鎮巡檢司。又東有南湖觜、西有龍開河二巡檢司,後廢。 德安府西南。南有博陽山,古文以為敷淺原,博陽川出焉,東南流入於鄱陽湖。東北有谷簾水,源出廬山,下流亦入鄱陽湖。