Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 相關搜尋:

  1. 反切 - 維基百科,自由嘅百科全書

    zh-yue.wikipedia.org/wiki/反切

    反切(粵拼 ),係古時喺漢字辭典嘅漢字 注音方法嘅一種。 反切方法用兩個漢字嚟注一個漢字嘅音(前提係已知呢兩隻字嘅讀法,一般用通用字嚟切音),將佢哋嘅字音組合起身,合成要注嘅字音,前面嘅字叫反切上字,表示聲母,後面叫反切下字,表示韻母同聲調(舊時係 ...

  1. 相關搜尋

    台積電徵才