Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 搜尋結果包含:

  吳宜農 site:gan.wikipedia.org

  只搜尋: 吳怡農

 1. 人名 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/人名

  人名,佢係用來區別個人嗰獨立性、家族歸屬箇個排他差異性嗰一種特別語言。箇下,受到殖民時代嗰影響同到全球化嗰趨勢,人名都係為到表示個人的特異獨立性。但係箇隻地方嗰風俗文化都不同,咁也就有滴子人名冇屬於箇隻人名體系。

 2. 江西第九屆人民政治協商會議委員會委員一覽係話江西嗰第九屆人民政治協商會議委員會嗰全部委員,佢俚攏共683隻人。 中共(41名) 王際賢 王林森 方正平 史之漢 包尚賢 江國鎮 孫清儒 杜喜學 蘇多壽 李品行 李海泉 李懋奎 嚴 平 吳同國 張桂生 陳世國 陳守朴 周日揚 ...

 3. 江西嗰全國重點文物保護單位一覽 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/江西嗰全國重點文物保護單...

  箇頁頂晏嗰改動係:2015年12月14日 (禮拜一) 11:29。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照嗰條款發佈;可能會有附加嗰條款。 望吖使用條款嗰細節。 隱私權政策 關於 維基百科 免責聲明 手機版檢視 開發人員 統計 Cookie 聲明