Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 2007年 - 維基百科,自由嘅百科全書

    zh-yue.wikipedia.org/wiki/2007年

    中國 中華民國:民國九十六年 朝鮮半島 北朝鮮:主體九十六年 日本 皇紀:2667年 平成十九年 佛曆:2549年10月13號~2550年閏9月7號 回曆:1427年12月11號~1428年12月21號 猶太曆:5767年4月11號~5768年4月22號 大件事 中國鐵路第六次提速。