Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 相關搜尋:

搜尋結果

  1. 1911年 辛亥革命成功後,10月11號在 武漢 建立了中華民國, 1912年 1月1號 到 南京 組建哩國民政府,箇係 亞洲 第一隻民主共和國。. 同年2月12號,溥儀宣佈退位,哈發哩退位詔書:「將統治權歸諸共和立憲之大中華民國」。. 從1912年建立開始,中華民國就係世界 ...

  2. 有什哩連到箇首 連結頁嗰更改 用戶貢獻 日誌 查看用戶群 上傳檔案 特殊頁

  1. 相關搜尋

    基隆逃犯照片