Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 約 484,000,000 項搜尋結果

  1. 一般大學 技職校院 專科學校 宗教研修 學院 小計 32 13 2 2 49 36 55 10 8 109 158 請選縣市名稱瀏覽學校 (備註:查詢結果以學校校本部位址呈現。) 分布圖下載 TOP 國立雲林科技大學 教育部 111 學年度大專校院一覽表 資訊網 2022 版權所有 ...

  2. 一般大學 逢甲大學 臺中市西屯區文華路100號 網站連結 私立 一般大學 靜宜大學 臺中市沙鹿區中棲路200號(臺中市沙鹿區臺灣大道7段200號) 網站連結 私立 一般大學 中山醫學大學 臺中市南區建國北路1段110號 網站連結 私立 一般大學 中國醫藥大學 臺中市北屯區

  3. 一般大學 93.76% 中國文化大學 臺北市士林區 私立 一般大學 85.83% 世新大學 臺北市文山區 私立 一般大學 97.72% 銘傳大學 臺北市士林區 私立 一般大學 94.74% 實踐大學 臺北市中山區 私立 一般大學 82.53% 大同大學 臺北市中山區 私立 一般大學 90.06%

  4. 熱門大學校系 公立 | 私立 國立中正大學 犯罪防治學系 國立政治大學 傳播學院大一大二不分系 國立政治大學 心理學系 國立政治大學 法律學系 國立中興大學 獸醫學系 國立中央大學 資訊工程學系 國立臺灣大學 藥學系

  5. 每期以當月15日出刊為原則(如遇國定假日或例假日,將順延至下一個工作日),一年原則上六期。依各期稿件性質,彈性調整刊登日期。 提供各界各項考試與考科相關訊息,大學招生、高中教學與輔導相關訊息,學生學習與經驗分享,以及其他相關篇章,希望能發揮與高中、大學聯繫溝通之功能。

  6. 大學: 所謂誠其意者,毋自欺也,如惡惡臭,如好好色,此之謂自謙,故君子必慎其獨也!. 小人閑居為不善,無所不至,見君子而後厭然,掩其不善,而著其善。. 人之視己,如見其肺肝然,則何益矣!. 此謂誠於中,形於外,故君子必慎其獨也。. 曾子曰 ...

  7. 臺中市公私立大專院校列表列出位於臺中市境內、經中華民國教育部立案的各公私立大學、獨立學院、科技大學、技術學院、與專科學校 [1] [2]。各大專院校地址前的括弧為3+2碼郵遞區號。

  1. 其他人也搜尋了