Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 淘寶海外為您精選了何家勁相關的519個商品,妳還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選查找何寧、何尊、何寧等商品

 2. 世祖至元十七年十二月漳州民陳桂龍兵起福建都元帥旺扎勒圖等擊走之桂龍及其兄子陳弔眼有眾數萬屯高安砦據之朝廷命旺 ...

 3. 南村詩集 - 维基文库,自由的图书馆

  zh.wikisource.org/wiki/南村詩集

  此页面最后编辑于2020年4月5日 (星期日) 09:52。 本站的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。 (请参阅使用条款) 在部份国家和地区,包括中国大陆、澳门和台湾,作者精神权(含署名权)永久有效(详情)。 ...

 4. 小額貸款 | 貸款15萬,月付2628 | 侯昌明推薦 貸款,小額貸款.侯昌明推薦,貸15萬,前3期月付2,628.提供您完整的銀行貸款解決方案 ...

 5. www.gutenberg.org

  www.gutenberg.org/files/51828/51828-0.txt

  The Project Gutenberg EBook of Liao zhai zhi yi, by Songling Pu This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and

 6. 元明事類鈔 (四庫全書本)/全覽2 - 维基文库,自由的图书馆

  zh.wikisource.org/wiki/元明事類鈔_(四庫全書本...

  欽定四庫全書 元眀事類鈔卷三十三 監察御史姚之駰撰 花草門 〈 一 〉 牡丹 左紫一株 姚燧集余曩見左紫只一株已移置嵩山廟中夀安紅故在其玉版白及毛園百抹亦移植矣 不以花媚 元名臣事畧時營繕東宫工部官請扵㢘公希憲曰牡丹名品惟相公家乞移植數本公曰我備位宰相未嘗 ...

 7. 駢字類編_第27部分_骈字类编

  www.guoxuedashi.com/sikuquanshu/fanti/4546.html

  藍綾【大明會典織造賞賜番僧則用紵絲禪衣紵絲賞古麻氅哈喇丨丨貼裏絹衣貼裏青布衣】藍羅【大明會典進士巾服進士巾如今烏紗帽之製頂微平展角闊寸餘長五寸許系以垂帶皁紗為之深色丨丨袍緣以青羅袖廣而不殺 白居易題盧秘書夏日新裁竹詩葉剪丨丨碎莖

 8. 明詩綜 清 朱彝尊編_第5部分_明诗综 清 朱彝尊编

  www.guoxuedashi.com/sikuquanshu/fanti/5713.html

  第5部分 惜取 惜取檐前葉休教落地輕夜窗留聽雨葉葉是秋聲萬壽祺【二首】 壽祺字年少徐州人崇禎庚午舉人有隰西草堂集 【詩話年少多才多藝詩亦清逸無努目掀髯之狀】 憶錢大 忽憶南徐道春風樓上年晚鶯移浦樹苦葉秀沙田驛路歸人少蛟門落照懸如何問津者五載滯江船

 9. suq素_图文_百度文库

  wenku.baidu.com/view/33e078360b4c2e3f56276305.html

  suq素_社会学_人文社科_专业资料 2255人阅读|28次下载 suq素_社会学_人文社科_专业资料。地

 10. 淘寶海外為您精選了robyn女裝相關的1204個商品,妳還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選查找roolev女裝、tage女裝、roolev女裝等商品