Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 約 4 項搜尋結果

  1. 中風(粵拼 英文: stroke )係由於腦部血管「阻塞」或「爆裂」,以致令到腦細胞失去血液、氧氣同養分嘅供應,最終令到腦細胞受損或死亡,繼而影響到嗰個部分腦細胞所控制嘅功能,產生各種神經症狀。 中風係嚴重嘅內科急症,三個月內嘅死亡率大概係百份之三十。

  2. 小腦 係腦其中一部份,喺大腦後面下低,主要負責運動嘅協調同控制。 睇埋 大腦 腦幹 呢版上次改係2021年6月19號 (禮拜六) 13:31 嘅事。 呢度嘅所有文字係根據 ...

  3. 故事內容 故事講述15歲少女木藤亞也考到自己心儀嘅高中,但好快佢發現自己患咗「脊髓小腦變性症」,呢個病主要係人嘅脊髓同小腦響唔知原因情況下萎縮,引致心智完全正常之下控制唔到身體。 自始令到佢生活慢慢好多事都做唔到,初時常常跌到。之後行路都要靠輪椅,最後連講嘢都講唔到。

  4. 傾. 改. 延腦 ( 粵拼 : jin4 nou5 ),又叫 延髓 ( 粵拼 : jin4 seoi5 , 拉丁文 : medulla oblongata ),係 腦幹 嘅一部份,上面連住 橋腦 ,下面連住 脊髓 ,佢負責控制住人嘅重要反射動作,例如 唞氣 同埋 咳 。.