Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 約 1 項搜尋結果
  1. 引雷次宗《豫章記》,北有龍沙,堆阜逶迤,潔白高峻而似龍形,連亘五六里,舊俗九月日登高之處,《御覽》七十四引《豫章記》稍略,作陂 也有龍形。. 疑此 上脫陂字。. 在今新建縣北,)萌有人於此沙,得故冢刻 專,題云:西去江七里半,筮言其吉,卜言 ...

  1. 其他人也搜尋了