Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 相關詞:

 1. 共二十/有七 趙大年雲山 李唐春江不老 夏珪逺浦歸帆 劉松年溪隠又山田 馬逺觀梅觀瀑又松下揮翰 趙千里水閣納凉高閣觀潮寒山拾得金谷園桞洲 [047-60b] 閻次平小景 松溪别業 李嵩内苑圖 採蓮圖 松下鼓琴 松間醉卧 霞嶺扁舟 ...

 2. [015-1a] 王文成公全書卷之二十 外集二詩 廬陵詩/六首 逰瑞華二首 簿領終年未出郊此行聊觧俗人嘲憂時有志懷 先逹作縣無能愧舊交松古尚存經雪幹竹髙還 長拂雲稍溪山䖏䖏堪行樂正是浮名未易抛 其二 萬死投荒不擬囬生還且復荷栽培逄時已負三 年學治劇兼非百里才身可益 ...

 3. [011-11a] 人言猥加收召適以 病留落不前今則血氣益衰精神 益耗屏居山田 未知所以仰報大恩之日敢因明詔罄竭 愚衷昧死獻書以聞迂踈狂妄不識忌諱忤犯貴近切劘 事機罪當萬死惟陛下哀憐財赦而擇其中干冐天威臣 ...

 4. [067-1a] 欽定四庫全書 漢魏六朝百三家集巻六十七 顔延之集題詞 顔延年飲酒袒歌自云狂不可及元凶肆逆子 竣賛世祖入討復為孫辭以免玩世如阮籍善 對如樂廣其得功名耆壽或非無故也江左詞 采顔謝齊名延年文莫長于庭誥詩莫長于五 君嵇中散任誕魏朝獨家戒恭謹教子以禮顔 ...

 5. 版本 【電子佛典集成】 【嘉興】 【四庫全書・文淵閣】 【卍續】 目次 七佛 毗婆尸佛 尸棄佛 四祖旁出法嗣 四祖大醫禪師旁出法嗣第一世 牛頭山法融禪師 六祖大鑒禪師法嗣 南嶽懷讓禪師 南嶽下三世 百丈海禪師法嗣

 6. 038-1a] 海防總論 周弘祖 沿海自廣東樂㑹縣接安南界起歷海條粤為文昌界舖前港為㑹通界神應 港豊盈浦為瓊州界麻頭浦吕湾浦為臨髙界田禾湾為儋州界峩詐山馬昌 化所界歴白沙營為感恩縣界大洞天小洞天為崖州界牙娘澚雙洲門為凌 水縣界七十二徑牙山 ...

 7. [018-1a] 欽定四庫全書 杜詩詳註巻十八 翰林院編修仇兆鰲撰 偶題 鶴注當是大/厯元年秋作 文章千古事得失寸心知作者皆殊列 ...

 8. [012-1a] 欽定四庫全書 御纂詩義折中卷十二 祈父之什二之四 祈父予王之爪牙胡轉予于恤靡所止居 賦也祈與圻通圻父司馬也書曰圻父薄違是也爪 牙守衞之軍虎賁之屬也轉移恤憂也朱子曰軍士 怨於久役故呼祈父而告之曰予乃王之爪牙汝何 轉我於憂恤之地使我無所止居乎 ...

 9. [002-35b] 私甚防兵被服大布衣餟食不糝羮閱歴三星霜拮据 殆無寧山田 本磽确廩積乃見贏所以春秋祀明明奉 粢盛憲司覈其綱大府㑹其成議聞升縣吏檄下思返 征再拜謝官長逺役非所營願求靖安近得伸孝子情 蒼茫十八灘灘澁水不平渾流雜 ...

 10. [016-24b] 野老歌 張籍 老翁家貧在山住耕種山田 三四畝苗踈稅多不得食輸入官倉 化爲土歲暮鋤犁傍空室呼兒登山收橡食西江賈客珠百斛舩 中養犬長食肉 野行 姚合 客行野田間比屋皆閉户借問屋中人盡去作商賈 ...

 1. 相關搜尋

  陳德容寫真