Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 廣東獨立運動 - 維基百科,自由嘅百科全書

    zh-yue.wikipedia.org/wiki/廣東獨立運動

    廣東獨立,又叫做粵獨,講嘅係認為廣東應唔受外界管轄同干擾,建立獨立自治嘅政治實體嘅主張兼運動。 近代包括咗康有為弟子(後同康因主張而反目)歐榘甲在內等,都提出過呢個主張 [1]。歐氏喺自己本書《新廣東》度提出咗建立「廣東人之廣東」嘅主張。